Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
RaptorRacet
Startdatum:
2023-10-01
Anmälan startdatum:
2023-08-25
Distrikt:
Nedre Norra BF
Slutdatum:
2023-10-01
Anmälan slutdatum:
2023-09-24
Arrangör:
SMK Gävle
Tävlings plats:
Gävle Motorstadion, Rörberg
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Mike Sterner 072-3021338
RaceController Vakant
Domare Conny Leino 070-6076356
Säkerhetschef Mikael Eliasson 076-1726250
Teknisk Chef Marcus Othzén 070-2694555
Miljöchef Anneli Eriksson 070-6784232
Tidsplan:
Lördag 30/09 Depån öppnar 17.00 Incheckning och besiktning 18.00 – 20.00 Söndag 01/10 Incheckning och besiktning 06.30 – 08.00 Förare skall vara iklädd overall vid besiktning. Förarmöte 08.30 på startplattan. Första start 09.00
Resultatlistan anslås:
Heatresultat anslås på anslagstavlan vid sekretariatet. Resultatlistor kan ses på RaceOffice.se efter avslutad tävling.
Tävlingens genomförande:
Max 6 förare i varje heat med poängberäkningen 7-5-4-3-2-1. Kvalheaten körs 3 varv och finalerna 5 varv. Runner-up tillämpas. Alternativspår används i kval och finalheat. Juniorer, Damer/Veteraner och Seniorer kör 3 heat därefter A-B-final vid minst 18 startande vid anmälningstidens utgång, C-final vid minst 24 startande vid anmälningstidens utgång. Vid lika poäng till final räknas omgång 3, 2, 1 och därefter lottning. Vid färre än 6 dam/veteraner inlottas dessa bland seniorerna. Vid Särskiljning så går 0p vid brutet heat före 0p vid svartflagg. Är det helt lika sker lottning med hjälp av resultatprogrammet. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning och då tilldelas man ev ett nytt startspår.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Juniorer, Damer/Veteraner och Seniorer. Kan ändras beroende på antal startande.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd. Ljusstart.
Heatindelning:
Lottat fortlöpande under dagen, startspår anges på heatindelningen.
Miljö:
Se G:6.1 Enligt FR reglementet. Avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas. OBS Vattentäkt, presenning skall täcka hela ytan under tävlingsbil.
Tjuvstart:
Omstart. Vid mer än en tjuvstart av samma förare I heatet = uteslutning ur heatet. Obs att samtliga som lämnar startlinjen i samband med tjuvstart får backa tillbaka till grus innan ny start sker.
Däckbegränsning:
Enligt FR-T 3.2 ej dubb.
Avgifter:
Senior och Dam 300 kr. Juniorer 200 kr. Tel + efteranmälan 100 kr. Utebliven avanmälan 500 kr enl. FR reglementet.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att med i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Depån:
Depån öppnar 17.00 lördag 30/9 på grund av annan tävlingsverksamhet.
Informations Telefon:
Mike Sterner 072-3021338
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 27
Dam/Veteran Dam,Veteran 28
Junior Junior 19