Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Bittes Minnesrace
Tävlingsdatum:
2023-09-16
Arrangör:
Robertsfors MS
Distrikt:
Övre norra BF
Första anmälningsdag:
2023-08-22
Sista anmälningsdag:
2023-09-11
Tävlings plats:
Gumboda Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Fredrik Rönnbäck 070-2067393
Bitr Tävlingsledare Gunnar Svahn 070-3278840
Domare Lars Åkerström 073-8230543
Teknisk Chef Peder Andersson 073-0336515
Säkerhetschef Ingemar Larsson
Miljöchef Peter Jonsson
Tidsplan:
Anmälan/Besiktning 07.00 - 09.00 Förarsammanträde 09.30 Första start 10.00
Resultatlistan anslås:
Anslås löpande i depån under dagen, samt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Debutanter kör 3 omgångar om 3 varv med individuell start, inga finaler. Övriga: 3 st kvalomgångar om 3 varv, 6 bilar/heat. Samtliga kval räknas till finaler. Runner-up gäller i finaler. Förare med högsta poäng väljer spår först i finalerna, finaler 5 varv. Samtliga kör alternativspår en gång per heat. A, B och C - final körs i alla klasser. Vid rullning eller stopp är heatet avbrutet för vederbörande bil. Juniorer får byta bil en gång om tekniker så godkänner. Tjuvstart: Kval = Omstart, den som orsakar tjuvstarten kör alternativspåret 2 gånger. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur heatet. Finaler = Omstart. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur finalen. Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1 poäng. Särskiljning: 1: Placering i heat 3, 1, 2 där efter lottning av programmet.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
96
Startordning:
Debutanter, Seniorer, Veteraner, Juniorer, Damer.
Miljö:
Enl. G2 Miljö. Finns att läsa på SBF:s hemsida under regler. Tät presenning skal alltid användas under tävlingsbil vid service. Tänk på att servicefordon inte är försäkrade i depån. Nedskräpning på området är förbjudet. Eget avfall skall medtagas av förare och team.
Däckbegränsning:
Enligt FR reglementet.
Avgifter:
Senior, dam och veteran: 300kr Junior: 200kr Debutanter: fritt Efteranmälan: +200kr
Reklam:
Kommer ej att anbringas.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 11/9 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Informations Telefon:
Marina Burman / 073-8439389
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 48
Dam Dam 18
Junior Junior 19
Veteran Veteran 6
Debutant Junior 3