Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
SeptemberRacet
Tävlingsdatum:
2023-09-23
Arrangör:
Dals MK
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2023-08-21
Sista anmälningsdag:
2023-09-20
Tävlings plats:
Rosendalen
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Petra Larsson 073-800 01 05
Domare Lars Davidsson 070 551 21 08
Teknisk Chef Jonny Brustuen 073-788 55 93
RaceController Bo Johansson 070-719 12 10
Säkerhetschef Lars Andersson 073 043 99 87
Miljöchef Peter Hultgren 070-151 22 82
Tidsplan:
Fredag, Depån öppnar kl 17.00 Lördag, Anmälan 06.30 - 8.15 Besiktning 06.30 - 8.15 Förarsammanträde 08:30 Första start 09:00 Lunchpaus efter omgång 2 Prisutdelning efter anbudstidens utgång
Resultatlistan anslås:
På anslagstavlan
Tävlingens genomförande:
Alla kör 3 omgångar, Senior kör A, B, C samt Jumbofinal, I jumbofinal deltar 6st förare som kört alla 3 heat och har minst poäng. Dam och Junior kör A och B-final vid minst 12 anmälda, vid större antal anmälda i dessa klasser kan det bli fler finaler. Slutligt antal finaler meddelas på förarsammanträdet. Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas och skall köras minst 1 gång per heat/final Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning, omgång 3,2,1 Är det helt lika sker lottning av tävlingsledningen Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng! Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Vid rödflaggat heat körs detta om direkt. Står det ett heat på startplattan körs det innan.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, Dam. Senior
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Förlottade och anslås på anslagstavlan, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Övrigt avfall tas med hem. Uppsamlingskärl samt tät presenning under HELA bilen och under HELA tävlingsdagen skall användas. 6kg brandsläckare synligt placerad
Tjuvstart:
1:a gången varning, 2:a gången av samma förare i samma heat uteslutning ur heatet
Däckbegränsning:
Enligt FR-reglementet. Ej dubb eller annat slirskydd!
Avgifter:
Senior och Dam 300 kr. Juniorer 200
Avlysning:
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Pokaler delas ut till samtliga förare som kört final. Föraroverall skall vara påtagen vid prisutdelning
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Deltagare, klasser:
Dam, Senior och Junior.
Speaker:
Jonas Hedlund
Depå:
Stora fordon parkerar på anvisad plats. Meddelas i anmälan under "Övrig info" om ni kommer med stort fordon (+8 meter).
Informations Telefon:
Anders Karlsson 070-495 56 86
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 26
Junior Junior 7
Dam Dam 6