Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Mikaeliracet 2023
Tävlingsdatum:
2023-09-30
Arrangör:
S:a Lappmarkens MK
Distrikt:
Mellan Norrlands BF
Första anmälningsdag:
2023-08-20
Sista anmälningsdag:
2023-09-25
Tävlings plats:
Sibirien Raceway övre Lövliden Vilhelmina
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Björn Eriksson 0738036690
Domare Stefan Sandström 0706464378
Teknisk Chef Greger Jonsson 0706818456
RaceController Peder Sundqvist 0703205661
Säkerhetschef Joakim Sandqvist 0761261022
Miljöchef Anna Karppinen Bergström 0706037661
Tidsplan:
Besiktning: fredag 18:00-19.30, lördag 07:15-09:00 Anmälan: fredag 17:45-19:15, lördag 07:00-08:45 Förarsammanträde: 09:30 Första start: 10:00 Anmälan till sekretariatet i klubbstugan, besiktning på startplattan
Resultatlistan anslås:
På den officiella anslagstavlan vid sekretariatet och Raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Tre kvalomgångar, alla räknas 6-bils heat Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1 Särskiljning 3-2-1, därefter lottning som sker av sekretariatet Kvalheaten körs i 3 varv, finaler körs i 5 varv Finaler med runner up Finaler: Herrar: A-B-C Damer: A-B Juniorer: A-B-C Veteraner: A, vid färre än 6 anmälda, kör dessa bland herrarna
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, Veteran, Dam och Senior
Startuppställning:
Kvalheaten förlottas, startordning efter lottad lista, finaler efter resultat i kvalomgångarna
Miljö:
Se G6.1
Tjuvstart:
Kval/finaler: Direkt omstart. Två tjuvstater av samma förare=uteslutning
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet 2023
Avgifter:
Herrar: 300:- Damer: 300:- Veteraner: 300:- Juniorer gratis Avgiften betalas vid anmälan, ingen återbetalning vid avanmälan
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Hederpriser till samtliga finalister, prisutdelning efter varje avslutad final
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 25/9 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Alternativspår:
Kommer att tillämpas. Samtliga bilar skall i varje heat passera kontrollpunkt i alternativet en gång, gul flagg i alternativspår visas med guld blinkade sken/saftblandare
Informations Telefon:
Olle Gavelin 0702300566, Fredrik Mattsson 0705109388
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 33
Dam Dam 16
Junior Junior 14
Veteran Veteran 1