Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Oktobertävling
Tävlingsdatum:
2023-10-20 -> 2023-10-21
Arrangör:
SMK Helsingborg
Distrikt:
Södra BF
Första anmälningsdag:
2023-08-20
Sista anmälningsdag:
2023-10-14
Tävlings plats:
Väla Motorstadion, Andesitgatan 1, Helsingborg
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Elionor Hansson 070-9906659
Bitr Tävlingsledare Lars-Gunnar (Putte) Olsson 070-6276779
Domare Magnus Benderoth 070-6857004
Teknisk Chef Christoffer Gudmundsson
Bitr Teknisk Chef Marcus Hansson
RaceController Berne Svensson
RaceController Julia Linne
RaceController Johnny Helmersson
Säkerhetschef Paul Persson
Miljöchef Jan Nilsson
Tidsplan:
Depån öppen på fredagen 20/10 kl 17,00 fram tills kl 21.00 Anmälan öppen fredagen kl 17.30-19.30 Besiktning sker framför crossens klubbstuga. Depån skall vara tyst mellan kl 23,00 - 07,00. Avlastning får ej ske innan kl 07.00 pga miljötillstånd och placering i depån sker på anvisad plats. Lördagen 21/10 Depån öppnar kl 07,00. Anmälan vid kiosken lördagen kl 07.00- 8.30. Besiktning sker framför crossens klubbstuga kl 07.30 - 8.45 Funktionärsmöte på startplattan kl 08,30. Förarmöte på startplattan kl 09,00 Första start kl 09,30.
Resultatlistan anslås:
Heatresultat anslås i sekretariatets fönster och det är den tiden som gäller vid ev protest. Resultatlistan kommer upp på anslagstavlan och raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Samtliga kör 3 kvalomgångar. Kval ett och två körs innan lunch och där efter körs kval tre och därefter finaler. I kvalen körs 3 varv och i finalerna körs 5 varv. Samtliga heat och startspår är förlottade, max 6 bilar i bredd. Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1 I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv. Därefter sker lottning. (detta sker i raceoffice program). Finaler: A-final körs i respektive klass, B-final körs om det är minst 18 (i junior minst 15) anmälda vid anmälningstidens slut, C-final körs om det är minst 25 (i junior minst 20) anmälda vid anmälningstidens slut. Runner-up tillämpas i finalen. Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat. (Alternativspåret är det korta spåret) Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte framkallningschef beslutar annat. Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först. Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart vid rödflagg. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Detta ska ske på och av arrangören anvisad plats. (FR 7.6) Startmetod: Ready to Race skylt och ljussignal. Däckrensning ej tillåten.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Senior, Dam, Veteran, Junior
Startuppställning:
6st bilar i bredd
Heatindelning:
Heatindelning och förlottade startspår enligt Raceoffice
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2
Tjuvstart:
Tjuvstart: Vid tjuvstart i kvalheat skall omstart ske. Föraren som tjuvstartade får maximalt 1 poäng i det kvalheatet. Övriga deltagare i kvalheatet får poäng efter den placering man har vid målgång. Vid brutet heat erhålls 0 poäng. I finalen bestraffas tjuvstart med varning på föraren och omstart. Vid andra tjuvstarten av samma förare i samma final utesluts denne ur finalen.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet
Avgifter:
Startavgifter: Seniorer, Damer och Veteran 300:-, Juniorer 200:- Betala gärna med Swish
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Till samtliga finalister
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 14/10 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Längre fordon :
Fordon längre än 7m kräver minimum två tävlingsfordon och skall meddelas i anmälan annars garanteras inte plats i depån
Husvagnar :
Husvagnar är ej tillåtna i depån
Delade bilar :
Anges under rutan delar fordon med.
Deltagande klasser :
Folkracecupen är öppen för seniorer, damer, veteraner och juniorer med giltig förarlicens i folkrace för år 2023. Folkracecupen körs i klasserna senior, dam, veteran och junior. För alla klasser, utom junior, gäller att det är minst 12 startande i deltävlingen annars stryks den för berörd klass.
Entré :
Förare kommer att få armband till sig själv samt till två mekaniker, Inträdesavgift 50kr/per person under 15år går gratis
Informations Telefon:
Michael Grahn 070-7233402
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 64
Dam Dam 21
Veteran Veteran 24
Junior Junior 22