Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Tyckes Septemberrace
Tävlingsdatum:
2023-09-16
Arrangör:
MK Ran
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2023-08-20
Sista anmälningsdag:
2023-09-10
Tävlings plats:
Tyckesbanan mellan Askersund och Vretstorp
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Susann Ramqvist 070-537 46 55
Bitr Tävlingsledare Benny Rask 070-210 14 40
Domare B-G "Bella" Bergin 070-496 41 35
Teknisk Chef Lars Buhr 070-644 03 17
RaceController Robert Ledin 070-308 86 58
Säkerhetschef Patrik Flink 072-732 80 04
Miljöchef Tony Sand 073-066 44 13
Tidsplan:
Fredag: Anmälan: 17:00-19:00 Besiktning: 17:00-19:00 Lördag: Anmälan: 6:00-8:00 Besiktning: 6:00-8:00 Förarsammanträde 08:30 Första start 09:00 Föraroverallen ska vara på vid besiktningen!
Resultatlistan anslås:
På anslagstavlan och Raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör 3 förlottade kvalomgångar. Uppflyttning i heaten kan ske så vi får så fulla heat som möjligt. Heaten omfattar 3 varv och finalerna körs i 5 varv. Poängen utdelas efter passerande av målflagg. 7,5,4,3,2,1. Vid lika poäng till final räknas omgång 3,2,1 och därefter lottning. Vid fler än 24st i respektive klass körs C final. Runner up kommer att tillämpas. Service mellan finalerna sker på anvisad plats och 5 minuters regeln tillämpas. Rödflaggat heat körs om omgående. Endast det heat som redan står uppställt på startplattan får köras före. Endast tankning och påfyllning av vatten får ske. 2 minuters regeln kommer att tillämpas under tävlingen.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, dam och senior.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, förlottade startspår.
Heatindelning:
Lottas löpande under dagen. Startspåren är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heaten kan förekomma och även ändring av startspår.
Miljö:
Se G:2. Allt miljöfarligt avfall du tar med dig till tävling tar du med dig hem!
Tjuvstart:
Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heatet. Tänk på att köra över hela pinnen innan du backar tillbaka!
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet FR-T 2.1
Avgifter:
Senior och Dam: 300 kr Juniorer: 200 kr WO senare en 48h innan första start medför en avgift på 500 kr.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Pokaler delas ut till samtliga förare som kört final. Föraroverall skall vara påtagen vid prisutdelning.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 10/9 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Hemmaförare:
Samtliga hemmaförare ska namnge minst en funktionär som är över 18år vid anmälan till tävlingen för att få starta.
Mekaniker:
Ska vara på plats innan 08:00.
Övrigt:
En servicebil per tävlingsbil. Stora bussar, husvagnar och husbilar ska stå på anvisad plats. Minst antal startande 70 st.
Informations Telefon:
Benny Rask 070-210 14 40.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 36
Dam Dam 24
Junior Junior 17