Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Bjärnums Stålprodukterracet
Startdatum:
2023-09-30
Anmälan startdatum:
2023-08-14
Distrikt:
Södra BF
Slutdatum:
2023-09-30
Anmälan slutdatum:
2023-09-24
Arrangör:
Hästveda FRC
Tävlings plats:
Harabackens Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Jan Brodén 073-406 96 66
Bitr Tävlingsledare Fabian Claëson
RaceController Robert Krondahl
RaceController Jerry Lennartsson
Domare Magnus Bendroth
Teknisk Chef Marcus Claëson
Säkerhetschef Jimmy Persson
Miljöchef Tobias Nordlund
Tidsplan:
Fredag. Depån öppnar kl.15.00 Administrativ incheckning. 18.00-20.00 Besiktning på startplattan. 18.00-20.00 Lördag, Administrativ incheckning. 7.00-9.00 Besiktning på startplattan. 7.00-9.00 Förarsammanträde bakom startplattan, vid klubbstugan kl. 9.30. Första start ca 10.00. Prisutdelning sker bakom huvudposteringen efter att anbudstiden gått ut (15 min efter att seniorernas A-final gått i mål).
Resultatlistan anslås:
Heatresultat anslås fortlöpande på anslagstavlan och via www.raceoffice.se, dock är det anslagen tid på anslagstavlan som gäller vid ev. protest.
Tävlingens genomförande:
Samtliga kör 3 kvalomgångar. A-final körs i respektive klass, B-final körs om det är minst 15 anmälda vid anmälningstidens utgång, C-final körs om det är minst 25 anmälda vid anmälningstidens utgång, D-final körs om det är minst 45 anmälda vid anmälningstidens utgång. Runner-Up tillämpas. Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat. Alternativspåret är det vänstra spåret i första kurvan Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2, kval 1 och därefter lottning. För att erhålla poäng i heatet skall krävs at arrangörens eventuellt tillhandahållna reklam sitter på bilen vid varje start och att den tävlande måste passera målflagga! Körning kommer ske på två olika slingor Omg 1 och 2: gamla slingan, närmst startplattan Omg 3 samt finalerna: velodromen (krokiga slingan) Kvalheat körs fyra (4) varv Finaler körs om sex (6) varv. Rödflaggat heat körs om snarast. Det rödflaggade heatet kör ner till lottningsfållorna för uppställning. Vid tjuvstart omstart direkt.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, Dam, Senior.
Startuppställning:
6-5-4-3-2-1, lottas i Raceoffice och kommer stå på heatindelningen. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Lottas i Raceoffice, finns även att tillgå på anslagstavlan. Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte Depåchef beslutar annat.
Miljö:
Se G6.1 Allt avfall tas med hem av var förare, förslagsvis i den soppåse man får vid incheckningen.
Tjuvstart:
Omstart, den som tjuvstartar 1 gång får straffet att köra alternativspåret ALLA varv i det heat som man tjuvstartat i, den som tjuvstartar 2 gånger under ett heat blir utesluten ur det heatet. Detta gäller både kval och finaler.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet utan slirskydd.
Avgifter:
Anmälningsavgift: Seniorer och Damer 300:-, Juniorer 200:-. Avanmälan ska göras senast 2023-09-27 kl.18 annars debiteras en WO-avgift om 500:-.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Deltagarna i Seniorernas A-final skall efter avflaggning fortsätta i lugnt tempo och följa funktionärs anvisningar.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 24/9 , det kommer dock gå att ställa sig i reserv kö ist. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsstart. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Minst antal startande:
40
Externa länkar:
Karta släpparkering Karta släpparkering reserv
Informations Telefon:
Jan Brodén, 073-406 96 66. Företädesvis via sms.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 38
Dam Dam 4
Junior Junior 12