Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Skaraborgscupen Final. Förlängd anmälan
Tävlingsdatum:
2023-09-23
Arrangör:
Mariestads MS
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2023-08-11
Sista anmälningsdag:
2023-09-19
Tävlings plats:
Grevby Motorbana, ca 1 mil norr om Mariestad
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Eva Pettersson
Bitr Tävlingsledare Klas-Åke Fredén
Domare Kjell Jonsson
Teknisk Chef Joacim Holm
RaceController Jan Törnqvist
RaceController Sussane Ramqvist
Säkerhetschef Roland Magnusson
Miljöchef Kommer på PM
Tidsplan:
Anmälan: 07.00 - 09:00 Besiktning på startplattan: 07.00 - 09.00 Funktionärssamanträde vid speakertornet: 09.10 Förarsamanträde vid startplattan: 09.30 Första Start: 10.00! Prisutdelning efter anbudstidens utgång
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på anslagstavlan i depån och på www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör 3 kvalomgångar, varav 2 är förlottade. Senior kör A, B, C vid minst 48 startande körs även D final. Dam: A-Final Junior: A-Final Veteran: A-Final Vid 15 anmälda eller fler i Junior, Dam & Veteran körs B-Final Runner Up tillämpas Alternativ spår tillämpas INTE Poängberäkning: 1:a 7p, 2:a 5p, 3:a 4p osv Vid särskiljning gäller omgång 3,2,1 Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning av tävlingsledning. Den tävlande måste passera målflagga för att få poäng! Kvalheat körs tre (3) varv Finaler körs om fem (5) varv Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan så släpps detta först. (ej upp genom lottningsfållan) Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Detta ska ske på av arrangören anvisad plats. (FR 7.6)
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
110
Startordning:
Meddelas på förarsammanträdet.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd. Ljusstart! I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Heatindelning:
Förlottade heat och startspår på raceoffice.se, uppflyttning eller nerflyttning kan komma att tillämpas vid behov.
Miljö:
Olja/vattenuppsamlare, presenning mm enl. folkracereglementet G 6.1. och Bullentin 2 om tät presenning. Miljöstation för oljor – batterier – glas med mera finns i depån.
Tjuvstart:
Varning vid tjuvstart. Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet!
Däckbegränsning:
Enligt reglementet.
Avgifter:
Senior, Veteran och Dam 300 kr. Juniorer Gratis. Betalas på tävlingsdagen! Efteranmälan: Ordinarie anmälningsavgift + 200 kr. WO-Avgift 500 kr vid återbud senare än 48 tim före start!
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister. För att ta emot pris ska föraren vara iklädd väl knäppt overall!!
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 19/9 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Bussar över 8 meter:
Föranmäls vid anmälan under "Övrigt".
Alkotest:
Alkotester kan förekomma under hela tävlingsdagen.
Hemmaförare:
SKALL ange minst 1 funktionär vid anmälan samt delta på minst 1 arbetsdag inför tävlingen och även HJÄLPA till EFTER tävlingen!!
Informations Övrigt Telefon:
Pontus Steen 072-0585562
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för förare med gällande FR-licens. Senior, junior, damer & veteraner Vid färre än 6st anmälda i Dam & Veteran körs dessa tillsammans. Poäng till Skaraborgscupen räknas ändå separat.
Informations Telefon:
Klas-Åke Fredén 076-6772162
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 41
Dam Dam 23
Veteran Veteran 20
Junior Junior 13