Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
SeptemberRacet, Nya X-Cupen Delt.6
Startdatum:
2023-09-16
Anmälan startdatum:
2023-08-02
Distrikt:
Nedre Norra BF
Slutdatum:
2023-09-16
Anmälan slutdatum:
2023-09-10
Arrangör:
SMK Söderhamn
Tävlings plats:
Helsinge motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Leif Putte Gilberg
Bitr Tävlingsledare Anna Jonsson
Teknisk Chef Mats Jonsson
Säkerhetschef Nicko Nilsson
Domare Ann-Sofie Carlsson
Miljöchef Patrik Henriksen
RaceController Conny Leino
Tidsplan:
Incheckning besiktning Fredag 17:00-20:00 Lördag 07:00-09:00 Förare ska vara klädd i overall vid besiktning Förarmöte 09:30 vid sekretariatet Första start 10:00
Resultatlistan anslås:
Resultatlistan anslås på anslagstavlan fortlöpande samt på raceoffice. se
Tävlingens genomförande:
Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv. Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna. Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1. Seniorer, Juniorer, Damer och Veteraner: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande. Tävlingen genomförs med alternativspår som skall köras minst 1 gång per heat. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning och då tilldelas man ev ett nytt startspår. Rödflaggat heat körs om snarast möjligt. Särskiljning: 1. Högsta heatpoäng oavsett omgång 2. Omgång 3,2,1 3. Därefter lottning
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
140
Startordning:
Juniorer, Damer, Veteraner och Seniorer. Kan ändras beroende på antal startande, eller delade bilar.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först, osv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2
Tjuvstart:
Omstart, men den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1 poäng) på sitt resultat från det aktuella heatet. Föraren erhåller dock inte lägre poäng än 0. Vid två tjuvstarter av samma förare, uteslutning ur heatet/finalen.
Däckbegränsning:
Enligt gällande FR-reglemente, dock ej dubbdäck. Däckrensning är förbjudet.
Avgifter:
Juniorlicensierad 200:- Seniorlicensierad 300:-
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Vinster till 1:an, 2;an 3:an i alla finaler, samt sponsorpriser
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 10/9 , det kommer dock gå att ställa sig i reserv kö ist. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Deltagare:
Tävlingen är öppen för junior, dam, veteran och senior med gällande FR- licens 2023
Informations Telefon:
Mats Jonsson 0705548984
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 55
Junior Junior 18
Dam Dam 18
Veteran Dam,Veteran 12