Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
HöstRacet Dag 2
Startdatum:
2023-10-08
Anmälan startdatum:
2023-08-01
Distrikt:
Smålands BF
Slutdatum:
2023-10-08
Anmälan slutdatum:
2023-09-28
Arrangör:
Vimmerby MS
Tävlings plats:
Gnagaredalen 102, 598 91 Vimmerby
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42
Tävlingsledare Leena Tidman 070-313 21 07
Domare Per-Erik Åberg 070-658 08 21
Teknisk Chef Danny Eckhoff 072-358 66 89
RaceController Mats Myrberg 073-057 01 46
RaceController Christian Nilsson 072-402 82 58
Säkerhetschef PA Mårtensson 073-058 39 41
Miljöchef Dennis Stridh 070-654 10 85
Tidsplan:
Anmälan (i klubbstugan) 06.45-08.15 Besiktning (på startplattan) 06.45-08.30 Förarsammanträde (startplattan) 08.40 Första start 09.00 Hemmaförare anmäler och besiktar 06.30-07.00 och hjälper sedan till i besiktningen, eller andra uppdrag. Räkna med att ni kommer behöva anmäla 1 funktionär för att få köra tävlingen. Mer info kommer i PM.
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande vid speakertornet och på www.raceoffice.se Slutresultat publiceras på vår hemsida veckan efter tävlingen www.vimmerbyms.com. Officiella resultat- och anslagstavlan är vid speakertornet.
Tävlingens genomförande:
Alla klasser kör 3 omgångar. Alla klasser kör A, B och C -final. Finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till utsedd plats av arrangören. Segraren har 5 minuter på sig till nästa start från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören Poäng delas ut efter passerande av målflagg Poäng omg 1 och 2. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Poäng omg 3. 10,8,6,4,3,1. Vid lika poäng räknas omgång 1, 2 ,3 därefter sker lottning utav tävlingsledningen. Om målflagga visas för tidigt kommer heatet eller finalen köras om. Rödflaggat heat: körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först. Vid rödflagga kör ut från banan och in genom startgrinden (ej upp genom lottningsfållan) Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Detta ska ske på av arrangören anvisad plats. (FR 7.6)
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
180
Startordning:
Senior, Junior, Dam.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. Under framkörning kan man ev. tilldelas ett nytt startspår. Omflyttning utav heat kan förekomma under framkörning och då tilldelas man ev. ett nytt startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv Heaten körs 3 varv, finaler 5 varv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2
Tjuvstart:
Tjuvstart = direkt uteslutning ur heatet.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet utan slirskydd.
Avgifter:
Senior licensierad 300 kr, junior licensierad 200 kr. Efteranmälningsavgift 100 kr. Arrangören beslutar om det är möjligt med efteranmälning.
Avlysning:
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelningen sker efter anbudstidens utgång vid prispallen vid klubbstugan.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Startmetod:
Ready to race-skylt och startljus, när rött slocknar är det start
Min/max startande i resp. klass:
Max 90 seniorer max 42 damer. Vid över 90 seniorer och 42 damer anmälda 28/9 så upprättas reservlista för dessa respektive klasser, reserverna rings in vartefter återbud inkommit. Reserverna rings in fram till klockan 18.00 torsdag den 5 oktober.
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med gällande licens i folkrace. Senior, junior, dam
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Övrigt:
Slumpmässiga alkotester kan förekomma under hela tävlingsdagen. Samtliga El-verk på området skall vara avstängda från kl. 23.00 till kl. 05.00. Gäller mellan fredag-lördag och även lördag – söndag. Inga husvagnar/husbilar får vistas i depån. Såvida dom ej har tävlingsbil. Ni hänvisas bortanför startrakan stora crossbanan samt till dalen. El endast till Vimmerby MS funktionärer och Hemmaförare.
Informations Telefon:
Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42. Efter kl 17.00
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 121
Junior Junior 52
Dam Dam 41