Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Höstracet dag 1, Partävling
Tävlingsdatum:
2023-10-07
Arrangör:
Vimmerby MS
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2023-08-01
Sista anmälningsdag:
2023-09-28
Tävlings plats:
Gnagaredalen 102, 598 91 Vimmerby
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Leena Tidman 070-313 21 07
Tävlingsledare Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42
Domare Per-Erik Åberg 070-658 08 21
Teknisk Chef Danny Eckhoff 072-358 66 89
RaceController Mats Myrberg 073-057 01 46
RaceController Christian Nilsson 072-402 82 58
Säkerhetschef PA Mårtensson 073- 058 39 41
Miljöchef Dennis Stridh 070-654 10 85
Tidsplan:
Anmälan (i klubbstugan) 06.30-08.15 Besiktning (på startplattan) 06.40-08.30 Förarsammanträde (startplattan) 08.40 Första start 09.00 Hemmaförare anmäler er 06.15 och besikta direkt och hjälper sedan till i besiktningen, eller andra uppdrag. Räkna med att ni kommer behöva anmäla 1 funktionär för att få köra tävlingen. Mer info kommer i PM.
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande vid speakertornet och på www.raceoffice.se Slutresultat publiceras på vår hemsida veckan efter tävlingen www.vimmerbyms.com. Officiella resultat- och anslagstavlan är vid speakertornet.
Tävlingens genomförande:
Skriv vem du kör i ”par” med under övrig information Parets bilar bör vara målade likadant. Paret består av 2 st förare som kör varsin bil i samma heat. Dam, veteran och Senior kan bilda lag. Junior bildar lag med juniorer. Alla kör 3 omgångar, Parets gemensamma poäng i samtliga omgångar räknas ihop. Vid lika poäng till final räknas lagets gemensamma poäng i omgång 3, 2, 1 och därefter sker lottning utav tävlingsledningen. I varje final kör 3 st lag, deras poäng nollställs. Det delas ut poäng i finalerna, det par som får ihop mest poäng vinner. Om något par får lika poäng i finalen vinner det par som har högst enskilt poäng i finalen. Juniorer kör A-final, B-final vid minst 11 anmälda lag och vid mer än 18 lag anmälda 28/9 körs även C-final. Seniorer kör A, B, C och vid mer än 54 lag anmälda 28/9 körs även D-final. Poäng: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Poäng delas ut efter passerande av målflagg. Om målflagga visas för tidigt kommer heatet eller finalen köras om. Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först. Vid rödflagga kör ut från banan och in genom startgrinden (ej upp genom lottningsfållan) Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Detta ska ske på av arrangören anvisad plats. (FR 7.6)
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring
Planerat antal startande:
180
Startordning:
Senior, Junior
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. Under framkörning kan man ev. tilldelas ett nytt startspår. Omflyttning utav heat kan förekomma under framkörning och då tilldelas man ev. ett nytt startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv Heaten körs 3 varv, finaler 5 varv.
Heatindelning:
Lottas fortlöpande under dagen, Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning även ändring av startspår kan förekomma
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G 6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2
Tjuvstart:
Direkt uteslutning ur heatet av föraren som tjuvstartar.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet utan slirskydd
Avgifter:
Senior 300 kr, junior 200 kr (per person). Efteranmälningsavgift 100:- (per person). Arrangören beslutar om det är möjligt med efteranmälning.
Avlysning:
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare besluta om avlysning av hela tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelningen sker efter anbudstidens utgång vid prispallen vid klubbstugan.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Startmetod:
Ready to race- skylt och startljus, när rött slocknar är det start
Min/max startande i resp. klass:
Min 20 seniorpar / max 64 seniorpar. Vid över 64 seniorpar anmälda 28/9 så upprättas reservlista, reserverna rings in vartefter återbud inkommit. Reserverna rings in fram till klockan 18.00 torsdag 5 oktober 2023
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med gällande licens i folkrace. Senior, junior
Anbud:
Bilen kan vara anbudsbefriad lördag om den ska gå även söndagen 8/10.Är bilen anmäld att delta båda dagarna men ni vill ha den på bud redan på lördagen, måste detta meddelas tävlingsledningen innan första start i seniorernas 3 omgång. Bilen ska då vara på utsedd plats av Vimmerby MS på söndagen. Förtydligande gällande söndagens anbudsförfarande sker genom PM.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Övrigt:
Slumpmässiga alkotester kan förekomma under hela tävlingsdagen. Samtliga El-verk på området skall vara avstängda från kl. 23.00 till kl. 05.00. Gäller mellan fredag-lördag och även lördag – söndag. Inga husvagnar/husbilar får vistas i depån. Såvida dom ej har tävlingsbil. Ni hänvisas bortanför startrakan stora crossbanan samt till dalen. El endast till Vimmerby MS funktionärer och Hemmaförare.
Informations Telefon:
Beatrice Ågren Karlsson 076- 814 86 42. Efter kl 17.00.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 119
Junior Junior 46