Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Lilla AsarumsFestivalen, med alternativspår
Startdatum:
2023-09-17
Anmälan startdatum:
2023-08-01
Distrikt:
Södra BF
Slutdatum:
2023-09-17
Anmälan slutdatum:
2023-09-10
Arrangör:
Asarums MS
Tävlings plats:
Hokabanan utanför Karlshamn
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Bo Nilsson
Domare Andreas Cronsell
RaceController Jerry Lennartsson
RaceController Robert Krondahl
Teknisk Chef Henrik Friberg
Miljöchef Roger Jönsson
Säkerhetschef David Petersson
Tidsplan:
16/9 Depån öppnar 14.00 17/9 Anmälan 07.00-09.00 Besiktning hemmaförare 07.00-07.15 Besiktning övriga 07.15-09.00 Förarsammanträde på startplatta 09.30 Första start 10.00
Resultatlistan anslås:
På anslagstavlan i depån, samt digitalt på www.raceOffice.se Detsamma gäller för heatindelningen. Det är tavlan i depån som är den officiella. Efter tävlingen kommer resultatet även publiceras på www.asarumsms.com. Inga resultatlistor skickas ut.
Tävlingens genomförande:
Alla kör 3 kvalomgångar med 3 varv, 6 startande i varje heat, uppflyttning tillämpas. Startordning jun, dam, sen. Poängräkningen 7,5,4,3,2,1 vid lika poäng räknas omg. 3,omg 2,omg 1 sedan lottning. Vid mindre än totalt 50 anmälda förare tävlingsdagen körs 4 kvalomgångar. Om det blir 4 kvalomgångar så vid lika poäng räknas omg. 4, omg3, omg 2, omg 1 sedan lottning Vid 6 juniorer eller mindre tävlingsdagen körs juniorklassen i 4 omgångar, där den sammanlagda poängen utgör resultatlistan. Är det mindre än 50 startande totalt i tävlingen avgörs juniorklassen i 5 omgångar där den sammanlagda poängen utgör resultatlistan. Vid fem eller mindre anmälda damer sista anmälningsdag stryks damklassen och damerna lottas in seniorklassen Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat. Alternativspåret är det högra körfältet innan målsväng (gamla slingan). Missat alternativspår medför uteslutning av heatet / finalen De 5 bästa i resultatlistan efter kvalomgångarna kör A- final, 6-10 kör B-final, 11-16 kör C-final runner up tillämpas Finalerna körs i 5 varv. Vid minst 18 anmälda damer och juniorer vid ordinarie sista anmälningstid körs B-final. Vid 25 anmälda körs C-final
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
140
Startordning:
Juniorer, Damer, Seniorer uppflyttning kan förekomma.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv
Miljö:
Enligt G6. Allt avfall tas med hem av varje förare, förslagsvis i den plastpåse man får vid anmälan. Asarums MS tillhandahåller inte miljöstation under tävlingen. Oljeuppsamlare och presenning under tävlingsbilen skall finnas. Presenning ska vara en tjockare sort, inte tunn/vävd. Varje tävlingsfordon skall vid ingången till sin depåplats ha en brandsläckare på minst 6 kg, den skall vara väl synlig samt absorberingsmedel. Svetsning sker på anvisad plats med elverk.
Tjuvstart:
I både kvalomgångar och finaler gäller följande för den som tjuvstartar. Alternativspåret körs under alla varv för den som tjuvstartar. Tjuvstart innebär omstart. Den som tjuvstartar två gånger är utesluten i heatet.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet med däck utan slirskydd
Avgifter:
Senior och dam 300 kronor och Juniorer 200 kronor. Ej avanmälda debiteras med 500 kronor.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Reklam:
Asarums MS förbehåller rätten att anbringa reklam enligt folkracereglementet
Priser:
Varje heatsegrare får ett skyddsbud att använda för att lägga på sin egen bil vid anbuden denna tävling Priser till samtliga finalister delas ut vid prisutdelningen. Pristagare ska vara iklädda föraroverall
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 10/9 , det kommer dock gå att ställa sig i reserv kö ist. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Säkerhet:
I depån gäller gångfart. Personlig utrustning samt säkerhetsbältet ska behållas på tills man befinner sig i depån. Kom ihåg att varje ekipage ska ha en brandsläckare (minst 6kg) vid sin depåplats
Övrigt:
Giltigt miljöcertifikat finns
Informations Telefon:
Erik Walter, 070–2512757
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 29
Junior Junior 6
Dam Dam 5