Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Höstracet, Delade klasser
Startdatum:
2023-09-23
Anmälan startdatum:
2023-07-31
Distrikt:
Västra BF
Slutdatum:
2023-09-23
Anmälan slutdatum:
2023-09-17
Arrangör:
Hallsbergs MK
Tävlings plats:
Hallsbergs Motorklubb Vissboda 905
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Fia Häggberg 070-3218931
Bitr Tävlingsledare Petra Hjärtmyr 070-2883124
RaceController Jörgen Svensson 070-6811624
RaceController Erika svensson
Domare Mats Myrberg
Teknisk Chef Jocke Holm
Säkerhetschef Patrik Flink
Miljöchef Fredrik Nederfelt
Tidsplan:
Fredag: Depån öppnar 16.00 Anmälan o besiktning 17.00 - 19.30 Lördag: Anmälan öppnar 06.00 - 07.45 Besiktning 06.00 - 08.00 Föraroverallen ska vara på vid besiktningen samt övrig utrustning skall vara väl synlig. Förarmöte 08.30 Första start 09.00
Resultatlistan anslås:
På Raceoffice och på anslagstavlan vid anmälarboden.
Tävlingens genomförande:
Seniorer kör delade klasser, Fram och bakhjulsdrivet. Detta ska anges i anmälan. Samtliga klasser kör 3 kvalomgångar. Uppflyttning i heaten kan ske. Heaten omfattar 3 varv och finalen körs 5 varv. Poängen utdelas efter passerande målflagg. 7,5,4,3,2,1 Vid eventuell särskiljning tillämpas omgång 3,2,1 därefter lottning. Vid fler än 24 st i respektive klass körs C - final. Runnerup tillämpas. Runnerup har 5 min på sig att tanka och reparera bilen. Detta sker på anvisad plats. Rödflaggat heat körs omgående efter uppställt heat. Endast tankning och påfyllning av vatten får ske.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Startordning:
Junior, Dam, Senior Fwd, Senior Rwd
Startuppställning:
Max 6 - bilar i bredd
Miljö:
Enligt G6.1
Tjuvstart:
Vid tjuvstart första gången i heatet sker ingen bestraffning, vid andra tjuvstart av samma förare i samma heat blir det uteslutning.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet FR-T 2.1
Avgifter:
Senior och Dam 300:- Junior 200:-
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Pokaler utdelas till samtliga som har kört final. Föraroverall skall bäras vid prisutdelning.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på Raceoffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget bud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 17/9 , det kommer dock gå att ställa sig i reserv kö ist. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Övrigt:
Kom ihåg att anmäla om ni delar bil i anmälan och vilken klass FWD eller RWD
Informations Telefon:
Camilla Flink 076-1268207
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior FWD FWD Herr,Dam,Veteran 37
Senior RWD RWD Herr,Dam,Veteran 20
Dam Dam 17
Junior Junior 21