Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Sören Karlsons Minne
Startdatum:
2023-09-23
Anmälan startdatum:
2023-07-08
Distrikt:
Söder-/Västmanlands BF
Slutdatum:
2023-09-23
Anmälan slutdatum:
2023-09-23
Arrangör:
SMK Sala
Tävlings plats:
Isätra motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Lina Zetterström 0739034686
Teknisk Chef Kenneth Blixt
Miljöchef Marinette Blixt 0704778800
Säkerhetschef Linnéa Andersson
Säkerhetschef Alva Hortans
RaceController Robert Ledin
Administrativ Chef Isabell Söderlund
Domare Jonas Lagergren
Bitr. RaceController Anders Larsson
Tidsplan:
Fredag 22/9 Anmälan och besiktning kl 17-19 Lördag 23/9 Anmälan och besiktning kl 7:00-9:00 Organisationsmöte 8.15 Verkstaden Funktionärssammanträde : 09.00 Verkstaden Förarsammanträde: 09.30 startplattan Första start kl. 10.00
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande digitalt på raceoffice.se, fungerar inte det kommer analog anslagstavla att användas.
Tävlingens genomförande:
Senior, junior, dam och veteran: Samtliga förare kör 3 kvalheat därefter finaler utifrån högst poäng. Seniorer: De bästa poängplockarna i kör A-final, B-final vid minst 24 startande och C-final vid minst 36 startande. Minsta antal startande är 12 seniorer. Juniorer: De bästa poängplockarna kör A-final, B-final samt C final. Damer: Om det är färre än 6 anmälda damer när anmälningstiden går ut lottas damerna ihop med veteranerna. De bästa poängplockarna kör A-final, B-final samt C-final. Antal finaler kan variera beroende på antalet startande. Veteraner: Om det är färre än 6 anmälda veteraner när anmälningstiden går ut lottas de in i damklassen. De bästa poängplockarna kör A-final, B-final och C-final. Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1 poäng. Särskiljning: 3 2 1, vid samma poäng men erhållen bestraffningsflagga går förare utan bestraffning före, därefter lottning via dator. Tjuvstart två tjuvstarter i samma heat medför uteslutning ur heatet, bedöms av startchef. Antal varv: 3 varv i kvalheat samt 5 varv i finaler. Förlottade heat kan ändras under dagen för att få kompletta heat, lottningspersonalen har rätt att flytta runt bland heaten för att få så rättvis fördelning som möjligt. När det görs kan startspåren ändras. Startspår lottas i dataprogrammet för kvalheaten och anslås i samband med heatindelningen. Alternativ spår kommer att tillämpas vilket ska köras 1 gång per heat eller final. Vid rödflaggat heat ska de bilar som har rätt att starta om omgående köra upp till anvisad startfålla utan att stanna i depån. Ingen skruvning på bilen är tillåten, det är endast tillåtet att tanka och fylla på spolarvatten och detta ska i så fall göras i den anvisade startfållan. Vid delad bil eller vid finalseger och där man kör finalerna efter varandra ska service utföras på anvisad plats. Förare ska köra av banan och sedan åka direkt till denna plats utan att besöka sin ordinarie depåplats. 5 min service tid kommer erhållas teamet för runner up eller delad bil, detta utifrån att aktuellt heat eller final åkt ifrån inlottningen. Antal finaler kan variera beroende på antalet startande. Runner-up tillämpas i finalerna. MINST ANTAL STARTANDE 45ST
Gallring:
Fri gallring
Planerat antal startande:
120
Miljö:
Se G 6.1 med bulletin enligt FR-reglementet, avfall tas med hem. Tomgångskörning max 1 minut. Vid parkering/uppställning i depån ska det under tävlingsbilen finnas lämplig anordning för uppsamling av olje- och vätskespill, samt även godkänd presenning.
Däckbegränsning:
I enlighet med FR-T2.1 (ej dubb)
Avgifter:
Seniorlicenserade 300:- Juniorlicenserade 200:- WO avgift 500:- Avgiften betalas gärna innan Torsdag 21/9 till swishnummer 1232872281 märk då med NAMN och STARTNUMMER, kontant eller swish vid den administrativa incheckningen på
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister. Sponsor priser kan komma att delas ut till utvalda förare. FR 10.2 förare som deltar i prisutdelning skall vara iklädd förar overall. Vandringspris delas ut till vinnaren som ska återlämnas till arrangör vid nästkommande deltävling.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 23/9 , det kommer dock gå att ställa sig i reserv kö ist. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Hemma förare/Övrigt:
Hemma förare skall meddela minst 2st funktionärer per förare, vara med under minst 2 st arbetsdagar inför tävling samt ta del och utföra 2 arbetsuppgifter på morgonen på tävlingsdagen samt återställa denna efter tävling, dessa uppgifter utdelas utav tävlingsledaren. Vid större fordon (buss, etc) ring då Kenneth Blixt 070 657 34 26 och meddela detta så får ni en anvisad plats.
Informations Telefon:
0739034686
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 11
Junior Junior 7
Dam Dam 2
Veteran Veteran 2