Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
X-Cupen Delt.3 - SommarRacet 2023
Tävlings plats:
Gävle Motorstadion, Rörberg
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-07-01
Anmälan startdatum:
2023-05-25
Distrikt:
Nedre Norra BF
Arrangör:
SMK Gävle
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-07-01
Anmälan slutdatum:
2023-06-26
Max antal deltagare:
150
Funktionärer:
Tävlingsledare Mike Sterner 072-3021338
RaceController Mats Myrberg 073-0570146
Domare Conny Leino 070-6076356
Teknisk Chef Marcus Othzén 070-2694555
Säkerhetschef Mikael Eliasson 076-1726250
Miljö /SäkerhetChef Anneli Eriksson 070-6784232
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
Fredag 30/6 Incheckning och besiktning 18.00 - 20.00 Lördag 1/7 Incheckning och besiktning 07.00 - 09.00 Förare skall vara iklädd overall vid besiktning. Förarmöte 09.30 på startplattan. Första start 10.00
Tävlingens genomförande:
Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv. Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna. Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1. Seniorer, Juniorer, Damer och Veteraner: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande. Tävlingen genomförs med alternativspår som skall köras minst 1 gång per heat. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning och då tilldelas man ev ett nytt startspår. Rödflaggat heat körs om snarast möjligt. Särskiljning: 1. Högsta heatpoäng oavsett omgång 2. Omgång 3,2,1 3. Därefter lottning
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Resultatlistan anslås:
Anslås på anslagstavlan fortlöpande samt på raceoffice.se
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Miljö:
Enligt G.6.1 Tomgångskörning i depån max 1 min, presenning och oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.
Däckbegränsning:
Enligt gällande FR-reglemente, dock ej dubbdäck.
Avgifter:
Seniorer, Damer och Veteraner 300:- Juniorer 200:- Efteranmälan 200:- Utebliven avanmälan enligt FR-reglementet 500:-
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Tjuvstart:
Omstart, men den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1 poäng) på sitt resultat från det aktuella heatet. Föraren erhåller dock inte lägre poäng än 0. Vid två tjuvstarter av samma förare, uteslutning ur heatet.
Startordning:
Juniorer, Damer, Veteraner och Seniorer. Kan ändras beroende på antal startande, eller delade bilar.
Avlysning:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att, med domarens medgivande avlysa tävlingen om inte minst 70 deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång. Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Deltagare:
Tävlingen är öppen för junior, dam, veteran och senior med gällande FR- licens 2023.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Informations Telefon:
Mike Sterner 072-3021338
Externa länkar:
Anmälnings information
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 21
Dam Dam 13
Veteran Veteran 3
Junior Junior 6