Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
X-Cupen Delt.3 - SommarRacet 2023
Tävlingsdatum:
2023-07-01
Arrangör:
SMK Gävle
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2023-05-25
Sista anmälningsdag:
2023-06-26
Tävlings plats:
Gävle Motorstadion, Rörberg
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Mike Sterner 072-3021338
Domare Conny Leino 070-6076356
Teknisk Chef Marcus Othzén 070-2694555
RaceController Mats Myrberg 073-0570146
Säkerhetschef Mikael Eliasson 076-1726250
Miljö /SäkerhetChef Anneli Eriksson 070-6784232
Tidsplan:
Fredag 30/6 Incheckning och besiktning 18.00 - 20.00 Lördag 1/7 Incheckning och besiktning 07.00 - 09.00 Förare skall vara iklädd overall vid besiktning. Förarmöte 09.30 på startplattan. Första start 10.00
Resultatlistan anslås:
Anslås på anslagstavlan fortlöpande samt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv. Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna. Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1. Seniorer, Juniorer, Damer och Veteraner: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande. Tävlingen genomförs med alternativspår som skall köras minst 1 gång per heat. Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning och då tilldelas man ev ett nytt startspår. Rödflaggat heat körs om snarast möjligt. Särskiljning: 1. Högsta heatpoäng oavsett omgång 2. Omgång 3,2,1 3. Därefter lottning
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
150
Miljö:
Enligt G.6.1 Tomgångskörning i depån max 1 min, presenning och oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.
Däckbegränsning:
Enligt gällande FR-reglemente, dock ej dubbdäck.
Avgifter:
Seniorer, Damer och Veteraner 300:- Juniorer 200:- Efteranmälan 200:- Utebliven avanmälan enligt FR-reglementet 500:-
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Tjuvstart:
Omstart, men den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1 poäng) på sitt resultat från det aktuella heatet. Föraren erhåller dock inte lägre poäng än 0. Vid två tjuvstarter av samma förare, uteslutning ur heatet.
Startordning:
Juniorer, Damer, Veteraner och Seniorer. Kan ändras beroende på antal startande, eller delade bilar.
Avlysning:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att, med domarens medgivande avlysa tävlingen om inte minst 70 deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång. Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Deltagare:
Tävlingen är öppen för junior, dam, veteran och senior med gällande FR- licens 2023.
Externa länkar:
Anmälnings information
Informations Telefon:
Mike Sterner 072-3021338
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 51
Dam Dam 28
Veteran Veteran 8
Junior Junior 24