Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Mekonomen i Osbyracet Delade klasser RWD FWD
Tävlingsdatum:
2023-07-22
Arrangör:
Hästveda FRC
Distrikt:
Södra BF
Första anmälningsdag:
2023-05-22
Sista anmälningsdag:
2023-07-16
Tävlings plats:
Harabackens Motorstadion, 0705917379
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Tobias Nordlund 0705917379
RaceController Jerry Lennartsson
Domare Andreas Cronsell
Teknisk Chef Marcus Claëson
Bitr Teknisk Chef Henrik Friberg
Säkerhetschef Jerry Svensson
Miljöchef Sam Claëson
Bitr Tävlingsledare Tommy Ask
Tidsplan:
Depån öppnar kl.15 på fredagen. Administrativ incheckning. Fredag 18.00-20.00. Lördag 7.00-8.30. Besiktning på startplattan. Fredag 18.00-20.00. Lördag 7.00-9.00. Förarsammanträde bakom startplattan, vid klubbstugan kl. 9.30. Första start ca 10.00. Prisutdelning sker bakom huvudposteringen efter att anbudstiden gått ut (15 min efter att superfinalen gått i mål).
Resultatlistan anslås:
Heatresultat anslås fortlöpande på anslagstavlan och via www.raceoffice.se, dock är det anslagen tid på anslagstavlan som gäller vid ev. protest.
Tävlingens genomförande:
Samtliga kör 3 kvalomgångar. A-final körs i respektive klass, B-final körs om det är minst 15 anmälda vid anmälningstidens utgång, C-final körs om det är minst 25 anmälda vid anmälningstidens utgång, D-final körs om det är minst 45 anmälda vid anmälningstidens utgång. 1:an och 2:an i Senior RWD, Senior FWD och Dam går vidare till superfinal. Kvalen 4 varv, finaler 6 varv. Runner-up tillämpas. Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1. Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2, kval 1 och därefter lottning. För att erhålla poäng i heatet skall arrangörens eventuellt tillhandahållna reklam sitta på bilen vid varje start. Körning kommer ske på två olika slingor Omg 1 och 2: gamla slingan, närmst startplattan Omg 3 samt finalerna: velodromen (krokiga slingan) Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat. Alternativspåret är det vänstra körfältet i första kurvan. Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte Depåchef beslutar annat. Rödflaggat heat körs om snarast, vid tjuvstart omstart direkt.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Miljö:
Se G6.1 Allt avfall tas med hem av var förare, förslagsvis i den soppåse man får vid incheckningen.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet utan slirskydd.
Avgifter:
Anmälningsavgift: Seniorer och Damer 300:-, Juniorer 200:-. Avanmälan ska göras senast 2023-07-19 kl.18 annars debiteras en WO-avgift om 500:-.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till samtliga finalister, (ej superfinalen.) Deltagarna i superfinalen skall efter avflaggning fortsätta i lugnt tempo och följ funktionärs anvisningar. Segraren av Superfinalen kommer att få LIVSTIDS fria starter (folkrace), hos Hästveda FRC.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 16/7 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se, den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Deltagande klasser:
Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.
Minst antal startande:
40
Startordning:
Junior, Dam, Senior framhjulsdrivet, Senior bakhjulsdrivet.
Startuppställning:
6-5-4-3-2-1, lottas i startfållorna. Står det startspår i heatindelningen gäller inte dem
Åtgärd vid tjuvstart:
Omstart, den som tjuvstartar 1 gång får straffet att köra alternativspåret alla varv i det heat som man tjuvstartat i, den som tjuvstartar 2 gånger i samma heat blir utesluten ur det heatet. Detta gäller både kval och finaler.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
E-post:
anmalan@hfrc.se
Säkerhet:
I DEPÅN GÄLLER GÅNGFART. RESPEKTERA GULFLAGG. Personlig utrustning samt säkerhetsbältet ska behållas på tills man befinner sig i depån (gäller ej superfinalen). Kom ihåg att varje ekipage ska ha en brandsläckare (minst 6kg) vid sin depåplats.
Mekaniker:
Är man mekaniker ska man vara på plats innan kl.9. I annat fall betalas entréavgift.
Delad bil:
Anges på anmälan med vem man delar bil med.
Fordon över 6 meter:
Anges på anmälan. Servicefordon över 8 m ska ha minst 2 st. tävlingsbilar parkerade hos sig.
Hemmaförare:
Ange gärna en funktionär med namn och telefonnummer på anmälan.
Faktafunktionärer:
Anges i PM
Övrigt:
Släp parkeras på angiven plats, ej på publikparkering. Reservparkering på Sågbacken, se bifogad karta under externa länkar. Husvagnar får ersätta servicefordon. OBS! Strömförsörjning finns ej att tillgå.
Återbud:
Avanmälan ska göras på Raceoffice.se. Efter anmälningstidens utgång via anmalan@hfrc.se, senast 20/7 kl. 07.00.
Externa länkar:
Karta släpparkering Karta släpparkering reserv Anmälnings information
Informations Telefon:
Tobias Nordlund, 0705917379. Nås mellan 16 och 21
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior RWD RWD Herr,Dam,Veteran 11
Senior FWD FWD Herr,Dam,Veteran 38
Dam Dam 6
Junior Junior 13