Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Svenskt Mästerskap i Crosskart Delt. 2
Tävlings plats:
Eriknäsbo Motorstadion, Bollnäs
Tävlingstyp:
CrossKart
Startdatum:
2023-06-17
Anmälan startdatum:
2023-05-20
Distrikt:
Nedre Norra BF
Arrangör:
Bollnäs MK
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-06-18
Anmälan slutdatum:
2023-06-04
Max antal deltagare:
200
Funktionärer:
Tävlingsledare Karina Nilsson
RaceController Jocke Larsson
RaceController Carolina Lindström
Teknisk Chef Ulf Hansson
Miljöchef Urban Larsson
Säkerhetschef Tomas Persson
Domare TBA
Domare Nils-Erik Nilsson
Delade fordon:
EJ tillåtet
Tidsplan:
Fredag 16/6 Anläggningen är öppen: kl. 14.00 Anmälan öppen: kl. 15.00 – 22.00 Besiktning öppen: kl. 15.00 – 22.00 Besiktning sker på asfaltsplan på vänster sida om depån. Lördag 17/6: Förarmöte: kl. 07.45 Träning 1x3 varv klassvis: kl. 08.30 Q1 och Q2 i 4 varv, första start: kl. 11.00 Organisations mellanmöte, 15 min efter sista målgång för dagen. Söndag 18/6: Q3 i 4 varv samt finaler i 6 varv Första start: kl. 09.30 Avslutande organisationsmöte efter prisutdelning
Tävlingens genomförande:
Enligt SBF:s reglemente för crosskart 2023 http://www.sbf.se/Regler/Crosskart/ Alternativ spår finns och ska köras 1 gång. Alternativ spåret har företräde fram till markering. Prisutdelning efter protesttidens utgång
Reklam:
Enligt reglemente för Crosskart SM, Förbundsreklam och arrangörsreklam kan förekomma. Förbundsreklamen går ej att friköpas från och ska, om sådan finns, sättas på karossen, på både vänster och högersida väl synligt.
Resultatlistan anslås:
Resultatlista anslås digitalt på www.raceoffice.se och på anslagstavlan.
Gallring:
Enligt SBF:s reglemente för crosskart 2023 http://www.sbf.se/Regler/Crosskart/
Miljö:
Däckbegränsning:
Enligt SBF:s reglemente för crosskart 2023 http://www.sbf.se/Regler/Crosskart/
Avgifter:
Anmälningsavgift: Betalas på plats, gärna med Swish Mini, 400 kr Xtreme junior, 900 kr Klass 1, 900 kr Klass 2, 1.500kr Klass 3, 1.500 kr 650cc, 50+ och Xtreme, 1.500 kr Protester: endast kontanter
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Klasser:
Mini, Klass 1, Xtreme junior, Klass 2, Klass 3, 650cc, 50+ och Xtreme.
Tillåtna fordon:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2023, http://www.sbf.se/Regler/Crosskart/
Anmälan:
Anmälan skall vara Bollnäs MK tillhanda senast söndagen den 4 juni 2023 kl.24.00. Anmälan sker online på www.raceoffice.se
Depå:
SM/CK 2.0 I anmälan ska alla meddela storlek på ekipaget och om man önskar stå tillsammans med annan förare.
Avlysning:
Arrangör, i samråd med SBFs crosskartutskott, kan besluta om att avlysa tävling vid force majeure, eller vid för få anmälda deltagare för att mästerskapsstatus ska uppnås. Efter samråd med SBFs crosskartutskott kan tävling som tvingats avlysa ersättas med tävling på samma datum med annan arrangör. Om arrangör avlyser tävling skall, om möjligt, samtliga anmälda deltagare underrättas minst 1 dygn innan den administrativa incheckningen öppnar.
Reklam:
Dekaler finns vid incheckning/bes och skall monteras innan besiktning.
Poängberäkning:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2023. http://www.sbf.se/Regler/Crosskart/
särskiljning:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2023. http://www.sbf.se/Regler/Crosskart/
Efteranmälan/Återbud:
Återbud lämnas via sms senast 24 timmar före första start till tävlingsledare Karina Nilsson, 070-5926922. Återbud senare än 24 timmar före första start debiteras full startavgift.
Körordning träning:
Mini, Klass 1, Xtreme junior, Klass 2, Klass 3, 650cc, 50+ och Xtreme Mini kör en kortare bana
Startordning heat och finaler:
Mini kör fyra omgångar. Klass 1, Xtreme junior, Klass 2, Klass 3, 650cc, 50+ och Xtreme kör 4 varv i tre st kval och 6 varv i finalerna.
Media/PR-ansvarig:
Urban Larsson, 070-3085620
Övrigt:
OBS förare som inte är myndiga eller dom som vill att någon annan än föraren ska kunna lämna in protest MÅSTE lämna in mekanikeranmälan där det ska framgå vem den utsedda är. Glöm inte lämna in mekanikeranmälan, Cykel och mopedåkning inom tävlingsområdet är förbjuden under hela helgen, Gäller ej funktionärer. Depåtystnad skall råda efter kl. 23.00, gäller även egna elverk. Deltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna. OBS: Det är inte tillåtet att lämna depån med crosskarten, (om man avser att starta om) från det att den är besiktigad till sista final. Tekniska chefen har dock rätt att ge tillstånd enligt ck4.3 för detta, om så sker måste ny besiktning ske innan den får deltaga igen.
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med svensk eller övriga länders licens gällande Crosskart. Samtliga förare som anmält sig före anmälningstidens utgång bereds plats till start.
GPS hastighet (faktafunktionär):
Stefan Lundgren
SBF:s Observatör:
Håkan Persson
SBF:s Tekn. Kontrollant:
Leif Larsson
Förarkontakt:
Tony Hanses
Välkommen till Bollnäs MK:
Priser:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2023. http://www.sbf.se/Regler/Crosskart/
Informations Telefon:
Externa länkar:
Inbjudan som PDF
Besiktningsprotokoll
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Mini Mini 11
Xtreme Junior Xtreme Junior 12
Klass 1 Klass 1 18
Klass 2 Klass 2 11
Klass 3 Klass 3 4
650 cc 650 cc 9
50+ 50+ 12
Xtreme Xtreme 19