Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Folkracefestivalen i Motala
Tävlings plats:
Dunteberget Motorsports Område
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-07-18
Anmälan startdatum:
2023-05-19
Distrikt:
Östergötland BF
Arrangör:
SMK Motala Bil
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-07-22
Anmälan slutdatum:
2023-06-26
Max antal deltagare:
450
Funktionärer:
Tävlingsledare Fia Häggberg 0703-21 89 31
Tävlingsledare Madelaine Lundin 0735-59 69 08
Tävlingsledare Susann Ramqvist 0705- 37 46 55
RaceController Robert Ledin
RaceController Lina Zetterström
Domare Petra Larsson
Teknisk Chef Jan Törnqvist
Bitr Teknisk Chef Kattis Gillstam
Säkerhetschef Jimmy Ljungeskog, Bitr. Peter Svensson
Miljöchef Jocke Darnell
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
Uthämtning av startkuvert kan göras i klubbstugan söndag v.28 och måndag v.29 kl. 16 – 19. Övriga dagar kan startkuverten hämtas ut vid kärrparkeringen kl. 6.30 – 9.30. Kvaldag Tisdag – seniorer, juniorer, veteraner och damer. Besiktning 06:30 - 09:00 Förarsammanträde 09:15 Första start 10:00 Kvaldag Onsdag – seniorer, juniorer, veteraner och damer. Besiktning 06:30 - 09:00 Förarsammanträde 09:15 Första start 10:00 Kvaldag Torsdag – seniorer, juniorer, veteraner och damer. Besiktning 06:30 - 09:00 Förarsammanträde 09:15 Första start 10:00 Finaldag Fredag – veteraner 36 st. (3x12). Damer 36 st. (3x12). Juniorer 36 st. (3x12). Besiktning 06:30 - 09:00 Förarsammanträde 09:15 Första start 10:00 Finaldag Lördag – senior 120 st. (3x40). Besiktning 06:30 - 09:00 Förarsammanträde 09:15 Första start 10:00 Vid för få anmälda kommer vi att plocka ihop förare till färre dagar för de olika klasserna. Gallring: Vid för stort antal anmälda sker gallring enligt arrangörens eget val. OBS! Du anmäler dig till den dag du önskar åka. Är den dagen full i din klass kan du antingen ställa dig i kö eller välja att anmäla dig till en annan dag. Arrangören äger dock fortfarande rätten att flytta förare mellan dagar för att få jämnare antal förare per dag. Vi kan ej garantera byte av dag.
Tävlingens genomförande:
Senior kvaldag: Samtliga förare kör två heat. De förarna med minst tolv poäng efter omgång 2 är direktkvalificerade till finaldagen. De därefter följande 48 förarna kör en tredje omgång. Reserver kan användas. Därefter räknas samtliga förares 2 bästa heat samman. Totalt går 40 förare vidare till finaldagen. Senior finaldag: Samtliga förare kör två heat. De 30 bästa lottas in i fem semifinaler där segraren går till A-final, 2:an till B-final, 3:an till C-final samt 4:an till D-final. Reserver till semifinalerna kan användas. Sista finalplatsen i D-finalen blir den bästa poängplockaren av alla femteplatserna i semifinalerna. Vid lika poäng blir det lottning. Runner-up tillämpas i finalerna. Junior kvaldag: Samtliga förare kör två heat. De förarna med minst tolv poäng efter omgång 2 är direktkvalificerade till finaldagen. Resterande förare kör sedan en tredje omgång. Därefter räknas samtliga förares 2 bästa heat samman. Totalt går 12 förare vidare till finaldagen. Junior finaldag: Samtliga förare kör tre heat. De 16 med högst poäng går vidare till A-, B- samt C-final. Runner-up tillämpas i finalerna. Veteran kvaldag: Samtliga förare kör två heat. De förarna med minst tolv poäng efter omgång 2 är direktkvalificerade till finaldagen. De därefter följande 12 förarna kör en tredje omgång. Reserver kan användas. Därefter räknas samtliga förares 2 bästa heat samman. Totalt går 12 förare vidare till finaldagen. Veteran finaldag: Samtliga förare kör tre heat. De 16 med högst poäng går vidare till A-, B- samt C-final. Runner-up tillämpas i finalerna. Damer kvaldag: Samtliga förare kör två heat. De förarna med minst tolv poäng efter omgång 2 är direktkvalificerade till finaldagen. De därefter följande 12 förarna kör en tredje omgång. Reserver kan användas. Därefter räknas samtliga förares 2 bästa heat samman. Totalt går 12 förare vidare till finaldagen. Damer finaldag: Samtliga förare kör tre heat. De 16 med högst poäng går vidare till A-, B- samt C-final. Runner-up tillämpas i finalerna. Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1 poäng. Särskiljning senior (enbart kvaldag) junior, dam, veteran: borträknad omgång, omgång 3, 2, 1. Därefter lottning. Särskiljning senior finaldag: omgång 2,1 finaldag, omgång 2,1 kvaldag. Därefter lottning. Antal varv: 3 varv i heat, 4 varv i semifinaler samt 5 varv i ordinarie finaler. Antalet som går vidare till finaldag kan ändras pga. antalet startande i respektive klass. Förlottade heat kan ändras under dagarna för att få kompletta heat. Startspår lottas i dataprogrammet för kvalheaten och anslås i samband med heatindelningen. Startande i semifinalerna får välja startspår efter insamlade poäng. I finaler för seniorer lottas sedan startspåren igen. Vid rödflaggat heat ska de bilar som har rätt att starta om omgående köra upp till anvisad startfålla utan att stanna i depån. Ingen skruvning på bilen är tillåten, det är endast tillåtet att tanka och fylla på spolarvatten och detta ska i så fall göras i den anvisade startfållan. Vid delad bil eller vid finalseger där man kör finalerna efter varandra ska service utföras på anvisad plats. Förare ska köra av banan och sedan åka raka vägen till denna plats utan att besöka sin ordinarie depåplats. Man har sedan 5 min på sig att serva bilen från det att man anlänt på platsen. När tiden är ute måste man åka fram till start eller till lottningsfållan. Kör man inte finalerna efter varandra har man rätt att serva bilen vid sin depåplats och fram tills finalen ska åka fram till lottningsfållan. Har man inte kört fram till lottningsfållan när övriga finalen ställt upp på startplattan kommer 2-minuters regeln att startas. Joker-varv (alternativspår) kommer att användas. EJ kört Joker-varv innebär uteslutning ur heat.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon.
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på www.raceoffice.se och på anslagstavlan vid speakertornet. Efter tävlingen på SMK Motala Bils hemsida och Folkracefestivalens Facebooksida.
Gallring:
Max 150 startande per dag (kan justeras något). Juniorklassen kommer att tilldelas max 113 platser (25% av startfältet). Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Miljö:
Se G 6.0, Enligt FR reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare och presenning under bilarna skall finnas.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet FR-T 3.2
Avgifter:
Senior, dam och veteran: 300 kr Junior: 200 kr Vid återbud senare än 48 timmar före tävlingsdagen uttages en administrativ avgift på 500 kr.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Startordning:
Kvaldagar: senior, junior, veteran, dam Finaldag fredag: junior, veteran, dam Finaldag lördag: senior
Startuppställning:
6 bilar i bredd på startplattan. Tävlande kallas till sitt heat med skylt med heatnummer.
Åtgärd vid tjuvstart:
Tjuvstart innebär 1 extra Joker-varv (alternativspår). Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heatet/finalen.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Delad bil:
Ange vid anmälan om ni delar bil och med vem.
Depå:
Fordon längre än 8 meter parkeras på anvisad plats och ska föranmälas till depåansvarig Victor Gustavsson på telefon 0705- 95 68 56 24 timmar innan ankomst. De som har en stor buss måste ha minst 3 tävlingsbilar uppställda vid bussen. I övrigt är det 1 servicebil/tävlingsfordon som gäller i depån.
Hemmaförare:
Alla hemmaförare från SMK Motala Bil SKA anmäla minst 1 funktionär över 18 år via sms till Jenny Hedström på 070-256 26 62. Hemmaförare ska även hjälpa till före tävlingen samt hjälpa till att städa den dag man kört.
Övrigt:
Det är absolut förbjudet att framföra tävlingsfordon på den allmänna vägen utanför depåområdet. För löpande information, följ Folkracefestivalen i Motala på Facebook.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto på Raceoffice, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister. Föraroverall SKA bäras väl knäppt vid prisutdelning. Pris till dagens bil: Dagens snyggaste, säkraste, udda eller mest välbyggda bil vinner 5 000 kr. Nomineringar och vinnare utses av en teknikerjury med olika klubbtillhörigheter.
Informations Telefon:
Fia Häggberg 0703-21 89 31
Externa länkar:
Anmälnings information
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior tisdag Herr,Dam,Veteran 20
Senior onsdag Herr,Dam,Veteran 21
Senior torsdag Herr,Dam,Veteran 16
Junior tisdag Junior 10
Junior onsdag Junior 8
Junior torsdag Junior 8
Veteran tisdag Veteran 8
Veteran onsdag Veteran 7
Veteran torsdag Veteran 1
Dam tisdag Dam 7
Dam onsdag Dam 2
Dam torsdag Dam 2