Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Midnattsolcupen 2
Tävlingsdatum:
2023-06-24
Arrangör:
S:a Lappmarkens MK
Distrikt:
Mellan Norrlands BF
Första anmälningsdag:
2023-05-16
Sista anmälningsdag:
2023-06-18
Tävlings plats:
Sibirien Raceway, Övre lövliden Vilhelmina
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Björn Eriksson 073-803 66 90
Bitr Tävlingsledare Peder Sundqvist
Domare Åke Holmbom 070-566 46 90
Teknisk Chef Jan-Åke Wallin 073-054 02 12
RaceController Ulf Jernström 070-698 58 77
Säkerhetschef Hans Lönnberg 070-177 49 74
Miljöchef Linus Bergström 070- 334 87 13
Tidsplan:
Lördag besiktning kl. 08.00-09.00 OBS! för bilar som ej ingår i cupen Administrativ incheckning/anmälan kl. 08.00-08.30 Förarsammanträde 09.30 (kan ev. ersättas av PM) Första start 10.00
Resultatlistan anslås:
Anslås på den officiella anslagstavlan vid sekretariatet.
Tävlingens genomförande:
Midnattsolcupen är en minicup av ett unikt slag. Man kan om man önskar, anmäla sig till cupen, köra midsommarafton i Åsele och midsommardagen i Vilhelmina. Vill man delta i cupen deltar man med samma bil båda dagarna, bilen går inte på anbud i Åsele utan först efter dag 2 i Vilhelmina. Om man avanmäler sig dag 1 går bilen på anbud samma dag, avanmälan måste ske innan finalernas start annars måste man ställa upp bilen i Vilhelmina för anbud dag 2. Vagnbok för deltagare i cupen återhämtas på morgonen i sekretariatet vid anmälan i Vilhelmina, ingen ny besiktning av bil sker. Om man kör med två olika bilar räknas man inte in i cupen och man kan även anmäla sig till bara en av tävlingarna om man så önskar. Då räknas inga poäng i cupen och bilen går på bud tävlingsdagen. I båda tävlingarna gäller: samtliga förare kör tre kvalheat om tre varv De elva bästa juniorerna kvalificerar sig till B-respektive A-final De sexton bästa herrarna kvalificerar sig till C-, B- respektive A-final De elva bästa damerna kvalificerar sig till B- respektive A-final Vid färre än sexton anmälda damer/juniorer kommer endast A-final att köras Vid färre än sex veteraner lottas dessa förare in bland klassen dam alt. herr beroende på kön, Runner up i C och B-final. Alla finaler körs fem varv.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
150
Miljö:
SE G6.1 Tänk på att servicefordon (bussar) inte är försäkrade i depån, och vid platsbrist kan komma att förvisas ut ur depån av säkerhets- och/eller utrymmesskäl
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet 2023
Avgifter:
Seniorer 300: - Juniorer gratis Deltagande i cupen 500: - Avgiften betalas vid anmälan, tävlingsdagen, ingen återbetalning vid avanmälan.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Poängberäkning: 1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p Totalpoängen inplacerar i respektive final. Särskiljning: alla tre kvalheat räknas särskiljning sker enligt placering i heat 3,1,2 därefter särskiljs förare genom lottning, lottning sker av sekretariatet. Cuppoäng: de första sexton i varje klass får poäng, 20, 18, 16, 15, 14, 0sv. ned tom. 3 poäng Samtliga som deltar i båda tävlingarna får 5p. Vid samma slutpoäng i cupen gäller: den som har bäst placering finaldagen är vinnare i cupen. Hederspriser till samtliga finalister, prisutdelning efter finalernas slut. CUPPRISER: Hederspriser till de första tre placerade i cupen. Samt ett fint pris till vinnarna i cupen. Dag 2 i Vilhelmina kommer pris (bränslecheckar) att tilldelas den som rest längst ifrån, om det är flera långväga deltagare kommer priset att lottas ut. Ett hederspris kommer att tilldelas den som har flest anbud på bilen. Förare som deltar i cupen (dvs kör samma bil båda dagarna) deltar i ett billotteri. För mera information om lotteriet se Facebook Midnattsolcupen
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Startuppställning:
Startspår i kvalheaten är förlottade, startordning efter startlista, i finalen väljs spår efter den totala poängen från kvalheaten.
Straffavgift:
Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet efter en tillsägelse ta ut en avgift för förare som inte rättar sig efter de miljöregler som gäller för denna tävling.
Rullningar:
Efter rullning är det inte tillåtet att fullfölja heatet. Man tar sig ur bilen omgående och uppsöker sjukvårdspersonal.
Cupbilar:
Inga bilar får lastats förrän anbuden är genomförda
Alternativspår:
Arrangören kommer att tillämpa alternativspår, samtliga bilar skall i varje heat passera kontrollpunkt i alternativspår en gång.
Åtgärd vid tjuvstart:
Kval/finaler: Direkt omstart. Två tjuvstarter av samma förare=uteslutning
Bärgning:
Traktor/Gaffelbärgning
Säkerhet:
All eldning/grillning är förbjuden under dagtid. Varje ekipage skall vid ingången till sin depåplats synligt placera en brandsläckare på minst 6 kg., den ska vara väl synlig. Saknas brandsläckare=straffavgift 500 kr enligt FR-regler 2023.
Speaker:
Totte Höök
Avlysning:
Vid fall av Force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen.
Antal startande i respektive klass:
minimum 30 Seniorer
Övrigt:
Alkotest kommer att ske. Hemmaförare meddelar en funktionär senast 11/6.
Återbud/avanmälning:
Cecilia Lundgren 070-248 02 11
E-post:
Midnattsolcupen@hotmail.com
Informations Telefon:
Olle Gavelin 070-230 05 66, Fredrik Mattsson 070-510 93 88
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Junior Junior 28
Veteran Veteran 11
Damer Dam,Veteran 24
Senior Herr,Dam,Veteran 69