Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Tyckes Junirace
Tävlings plats:
Tyckebanan mellan Askersund och Vretstorp
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-06-17
Anmälan startdatum:
2023-05-14
Distrikt:
Västra BF
Arrangör:
MK Ran
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-06-17
Anmälan slutdatum:
2023-06-11
Max antal deltagare:
120
Funktionärer:
Tävlingsledare Susann Ramqvist 0705374655
Bitr Tävlingsledare Benny Rask 0702101440
RaceController Robert Ledin 0703088658
Domare Mikael Carlsson 0706070323
Teknisk Chef Lars Buhr 0706440317
Säkerhetschef Patrik Flink 0727328004
Miljöchef Tony Sand 0730664413
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
Fredag: Anmälan: 18:00-20:00 Besiktning: 18:00-20:00 Lördag: Anmälan: 6:00-8:00 Besiktning: 6:00-8:00 Förarsammanträde 08:30 Första start 09:00 Föraroverallen ska vara på vid besiktningen!
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör 3 förlottade kvalomgångar. Uppflyttning i heaten kan ske så vi får så fulla heat som möjligt. Heaten omfattar 3 varv och finalerna körs i 5 varv. Poängen utdelas efter passerande av målflagg. 7,5,4,3,2,1. Vid lika poäng till final räknas omgång 3,2,1 och därefter lottning. Vid fler än 24st i respektive klass kört C final. Runner up kommer att tillämpas. Service mellan finalerna sker på anvisad plats och 5 minuters regeln tillämpas. Rödflaggat heat körs om omgående. Endast det heat som redan står uppställt på startplattan får köras före. Endast tankning och påfyllning av vatten får ske. 2 minuters regeln kommer att tillämpas under tävlingen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Resultatlistan anslås:
På anslagstavlan och Raceoffice.se
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Miljö:
Se G:2. Allt miljöfarligt avfall du tar med dig till tävling tar du med dig hem!
Däckbegränsning:
Enligt reglementet, dubbfritt.
Avgifter:
Senior och Dam: 300 kr Juniorer: 200 kr WO senare en 48h innan första start medför en avgift på 500 kr.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se, den är att likställa med startbekräftelsen. Dokument för eget anbud finns att tillgå på tävlingsdagen.
Startordning samt startuppställning:
Junior, dam och senior. Max 6 i bredd, förlottade startspår.
Priser:
Pokaler delas ut till samtliga förare som kört final. Föraroverall skall vara påtagen vid prisutdelning.
Informations Telefon:
Klara Nylin 0705293614, endast SMS.
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 26
Dam Dam 10
Junior Junior 11