Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Tyckes Junirace
Tävlingsdatum:
2023-06-17
Arrangör:
MK Ran
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2023-05-14
Sista anmälningsdag:
2023-06-13
Tävlings plats:
Tyckebanan mellan Askersund och Vretstorp
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Susann Ramqvist 0705374655
Bitr Tävlingsledare Benny Rask 0702101440
Domare Mikael Carlsson 0706070323
Teknisk Chef Lars Buhr 0706440317
RaceController Robert Ledin 0703088658
Säkerhetschef Patrik Flink 0727328004
Miljöchef Tony Sand 0730664413
Tidsplan:
Fredag: Anmälan: 18:00-20:00 Besiktning: 18:00-20:00 Lördag: Anmälan: 6:00-8:00 Besiktning: 6:00-8:00 Förarsammanträde 08:30 Första start 09:00 Föraroverallen ska vara på vid besiktningen!
Resultatlistan anslås:
På anslagstavlan och Raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör 3 förlottade kvalomgångar. Uppflyttning i heaten kan ske så vi får så fulla heat som möjligt. Heaten omfattar 3 varv och finalerna körs i 5 varv. Poängen utdelas efter passerande av målflagg. 7,5,4,3,2,1. Vid lika poäng till final räknas omgång 3,2,1 och därefter lottning. Vid fler än 24st i respektive klass kört C final. Runner up kommer att tillämpas. Service mellan finalerna sker på anvisad plats och 5 minuters regeln tillämpas. Rödflaggat heat körs om omgående. Endast det heat som redan står uppställt på startplattan får köras före. Endast tankning och påfyllning av vatten får ske. 2 minuters regeln kommer att tillämpas under tävlingen.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
120
Miljö:
Se G:2. Allt miljöfarligt avfall du tar med dig till tävling tar du med dig hem!
Däckbegränsning:
Enligt reglementet, dubbfritt.
Avgifter:
Senior och Dam: 300 kr Juniorer: 200 kr WO senare en 48h innan första start medför en avgift på 500 kr.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Pokaler delas ut till samtliga förare som kört final. Föraroverall skall vara påtagen vid prisutdelning.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 13/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se, den är att likställa med startbekräftelsen. Dokument för eget anbud finns att tillgå på tävlingsdagen.
Startordning samt startuppställning:
Junior, dam och senior. Max 6 i bredd, förlottade startspår.
Informations Telefon:
Klara Nylin 0705293614, endast SMS.
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 51
Dam Dam 22
Junior Junior 15