Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Hagaslätt 2-Dagars
Tävlingsdatum:
2023-06-03 -> 2023-06-04
Arrangör:
Lessebo MK
Distrikt:
Smålands BF
Första anmälningsdag:
2023-05-12
Sista anmälningsdag:
2023-05-28
Tävlings plats:
Hagaslätts Motorbana
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Madeline Jakobsson 0703048489
RaceController Stefan Argus
RaceController Anders Johansson 0706713644
Domare Per-Erik Åberg 0706580821
Teknisk Chef Lars Fransson 0702526878
Bitr Teknisk Chef Gert Nyberg
Säkerhetschef Catrin Sundström 0702700878
Miljöchef Hampus Johansson 0734209303
Bitr Tävlingsledare Beatrice Ågren Karlsson 0768148642
Tidsplan:
Lördag Anmälan (i klubbstugans nedre del) 07:00 - 09:00 Besiktning (på startplattan) 07:00 - 09.15 ( Med overallen på föraren ) Besiktning hemmaförare 06:30-07:00 Förarsammanträde (startplattan) 09.30 Första start 10.00 Söndag. Administrativ incheckning/avprickning i klubbstugan 07:30-08:30. Första start 09:00
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande på anslagstavlan i depån och på www.raceoffice.se Slutresultat publiceras på vår hemsida veckan efter tävlingen www.lessebomk.se
Tävlingens genomförande:
Lördagen kör alla 4 omgångar. söndag kör alla 1 omgång. De 12 bästa seniorerna utanför C-final kör 2 sista chansen heat varav 1:an, 2:an och 3:an går till D-final. Sista-chansen-heaten SKALL köras med 6 förare i. Det kommer att kallas fram 3st reserver som kommer stå brevid framkallningen. A,B,C,D . Finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till utsedd plats av arrangören. Segraren har 5 minuter på sig till nästa start från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Dam/veteran klass körs vid 12 anmälda 2023-05-28. I klass dam/vet A-final, B-final vid 24 anmälda 2023-05-28. C-final körs vid 36 anmälda 2023-05-28 Finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till utsedd plats av arrangören. Segraren har 5 minuter på sig till nästa start från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Juniorer A-final, B-final vid 24 anmälda 2023-05-28. Junior kör C-final vid 36 anmälda 2023-05-28. Finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till utsedd plats av arrangören. Segraren har 5 minuter på sig till nästa start från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Poäng delas ut efter passerande av målflagga 7,5,4,3,2,1. Vid lika poäng till finalen räknas omgång 5,4,3, 2, 1 därefter sker lottning som tävlingsledningen sköter. Heaten omfattar 3 varv, finalerna 5 varv. Om målflagga visas för tidigt sker omstart. Omflyttning mellan heat och starspår i en omgång kan ske för att få jämnare heat. Arrangören beslutar och gör detta om det blir aktuellt. Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först. Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Detta ska ske på av arrangören anvisad plats. (FR 7.6)
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Min 60 startande 2023-05-28. Max 120 startande totalt.
Planerat antal startande:
120
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2
Däckbegränsning:
Enligt reglementet.
Avgifter:
Senior 300 kr. Junior 200 kr. Efteranmälningsavgift 200 kr.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker efter anbudstidens slut vid klubbstugan.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 28/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Startordning:
Senior, Dam/Vet, Junior. Startuppställning Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv
Tjuvstart:
Direkt uteslutning ur heatet.
Alkotest:
Alkotester kan förekomma under hela tävlingsdagarna.
Avlysning:
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att besluta om avlysning av hela tävlingen
Hemmaförare:
Skall närvara på ett tävlingsmöte, Tisdagen den 30/5 kl: 18:00 på Hagaslätt. Då skall minst 2st funktionärer anmälas och arbetsdagen vara gjord.
Tvåminutersregeln:
Kommer att användas med en signal och den gäller från att övriga bilar i heatet är uppställda på startplattan. Vid delad bil under final körningen gäller 5 min.
Bilar som lämnar för Rep efter dag 1.:
Bilar som lämnar anläggningen efter dag 1 skall visas upp för teknikern senast 1 timme efter avslutat kval 4:a och visas upp dag 2 mellan kl: 8:00 - 8:30 detta sker på startplattan. Stickprov på vissa bilar i depån kan ske innan första start dag 2.
Avanmälan:
I första hand på av föraren själv på receoffice.se, när det inte längre går står blir telefonnr för avanmälan synligt
Informations Telefon:
Anders Johanssson, 0706713644
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 50
Dam/Veteran Dam,Veteran 16
Junior Junior 13