Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
ICA Supermarket Racet
Tävlingsdatum:
2023-06-30
Arrangör:
Robertsfors MS
Distrikt:
Övre norra BF
Första anmälningsdag:
2023-05-09
Sista anmälningsdag:
2023-06-26
Tävlings plats:
Gumboda Motorstadion
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Fredrik Rönnbäck 070-2067393
Bitr Tävlingsledare Marina Burman 073-8439389
Domare Leif Sjöström 070-6141142
Teknisk Chef Magnus Olofsson 070-2216283
Miljöchef Peter Jonsson 070-2489444
Tidsplan:
Besiktning: 15.00-17.00 Anmälan: 15.00-16.30 Förarsammanträde: 17.30 Första Start: 18.00
Resultatlistan anslås:
Anslås löpande i depån under dagen. Samt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Samtliga startande kör 3 st kvalomgångar om 3 varv. 6 bilar/heat. 2 bästa kvalomgångar räknas till finaler. Finaler 5 varv. Seniorer A, B, C final om 30 startande. Damer, Veteraner, Juniorer: A, B final om 12 startande. Förlottade startspår i kval. Förare med högsta poäng väljer spår först i finalerna. Runner-up gäller i finaler. Samtliga kör alternativspåret en gång per heat. Vid rullning eller stopp är heatet avbrutet för vederbörande bil. Juniorer får byta bil om tekniker så godkänner Särskiljning: 1: Borträknat heat, 2: Placering i heat 3,1,2 där efter lottning av dator. Kvalpoäng: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Tjuvstart: Kval = Omstart, den som orsakar tjuvstarten kör alternativspåret 2 gånger. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur heatet. Finaler = Omstart. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur finalen.
Gallring:
Fri gallring.
Planerat antal startande:
80
Miljö:
Enl. G 2 Miljö. Finns att läsa på SBF:s hemsida under rubriken regler.
Däckbegränsning:
Enl. FR reglementet.
Avgifter:
Senior, dam, veteran 300:- Juniorer 200:-
Reklam:
Kommer ej att anbringas.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Övrigt:
Observera att varje förare skall ha med sig en brandsläckare på minst 6 kg. Samtliga SKALL ta med vagnsboken till anbudsförfarandet. Inga bilar får lastas förrän samtliga anbud är dragna.
Informations Telefon:
Marina Burman / 073-8439389
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Seniorer Herr,Dam,Veteran 33
Damer Dam 9
Juniorer Junior 10
Veteraner Veteran 1