Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
ICA Supermarket Racet
Tävlings plats:
Gumboda Motorstadion
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-06-30
Anmälan startdatum:
2023-05-09
Distrikt:
Övre norra BF
Arrangör:
Robertsfors MS
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-06-30
Anmälan slutdatum:
2023-06-26
Max antal deltagare:
80
Funktionärer:
Domare Leif Sjöström 070-6141142
Tävlingsledare Fredrik Rönnbäck 070-2067393
Bitr Tävlingsledare Marina Burman 073-8439389
Teknisk Chef Magnus Olofsson 070-2216283
Miljöchef Peter Jonsson 070-2489444
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
Besiktning: 15.00-17.00 Anmälan: 15.00-16.30 Förarsammanträde: 17.30 Första Start: 18.00
Tävlingens genomförande:
Samtliga startande kör 3 st kvalomgångar om 3 varv. 6 bilar/heat. 2 bästa kvalomgångar räknas till finaler. Finaler 5 varv. Seniorer A, B, C final om 30 startande. Damer, Veteraner, Juniorer: A, B final om 12 startande. Förlottade startspår i kval. Förare med högsta poäng väljer spår först i finalerna. Runner-up gäller i finaler. Samtliga kör alternativspåret en gång per heat. Vid rullning eller stopp är heatet avbrutet för vederbörande bil. Juniorer får byta bil om tekniker så godkänner Särskiljning: 1: Borträknat heat, 2: Placering i heat 3,1,2 där efter lottning av dator. Kvalpoäng: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Tjuvstart: Kval = Omstart, den som orsakar tjuvstarten kör alternativspåret 2 gånger. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur heatet. Finaler = Omstart. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur finalen.
Reklam:
Kommer ej att anbringas.
Resultatlistan anslås:
Anslås löpande i depån under dagen. Samt på raceoffice.se
Gallring:
Fri gallring.
Miljö:
Enl. G 2 Miljö. Finns att läsa på SBF:s hemsida under rubriken regler.
Däckbegränsning:
Enl. FR reglementet.
Avgifter:
Senior, dam, veteran 300:- Juniorer 200:-
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Övrigt:
Observera att varje förare skall ha med sig en brandsläckare på minst 6 kg. Samtliga SKALL ta med vagnsboken till anbudsförfarandet. Inga bilar får lastas förrän samtliga anbud är dragna.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister.
Informations Telefon:
Marina Burman / 073-8439389
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Seniorer Herr,Dam,Veteran 13
Damer Dam 3
Juniorer Junior 1
Veteraner Veteran 1