Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
SemesterRacet 2023
Tävlings plats:
Gnagaredalen, Vimmerby 11–15 juli 2023.
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-07-11
Anmälan startdatum:
2023-05-15
Distrikt:
Smålands BF
Arrangör:
Vimmerby MS
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-07-15
Anmälan slutdatum:
2023-06-22
Max antal deltagare:
800
Funktionärer:
Tävlingsledare Beatrice Ågren Karlsson 076- 814 86 42
Tävlingsledare Maria Eckhoff 073- 383 75 28
Tävlingsledare Mats Myrberg 073- 057 01 46
Tävlingsledare Nellie Höök 070- 580 49 81
Domare Tina Lennartsson 070-767 85 10
RaceController Christian Nilsson 072- 402 82 58
RaceController Ulf Karlsson 070- 333 49 15
Teknisk Chef Danny Eckhoff 072- 358 66 89
Teknisk Chef Joakim Holm 070- 946 13 42
Teknisk Chef Michael Sörensen 070- 914 80 41
Säkerhetschef Monika Viberg 072- 353 67 82
Miljöchef Dennis Strid 070- 654 10 85
Administrativ Chef Robin Lundqvist 070- 147 33 98
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
Dag 1-4, Anmälan: 7:00-8:45, Besiktning: 7:00-9:00, Förarmöte 9:30, Första Start: 10:00 Dag 5, Anmälan: 7:30-8:30, Besiktning: 7:30-8:30, Förarmöte 9:00, Första Start: 9:30 Hemmaförare anmäler sig 06.45 (den dagen du tävlar) och får där tilldelad tid att hjälpa till i besiktningen eller annan uppgift. Skall även anmäla 1 funktionär. Mer information kommer till er. Funktionärens uppdrag bestäms av Beatrice Ågren Karlsson och Katja Frosthed. Tävlingsdepå: Öppen samtliga dagar 06.00 till 22.00, övrig tid gäller parkering utanför tävlingsområdet. Bussar över 8 meter ska stå på anvisad plats. senast2/7 ska ni ha kontaktat depåchefen Patrik Zeilon 070- 455 50 60 och kommit överens om tid för ankomst till Gnagaredalen. Tävlingsbilar får köras in från 6:00 den dagen dom tävlar. depån ska tömmas varje dag även om bilen tävlar dagarna efter varandra.
Tävlingens genomförande:
Dag 1: Seniorer: 120 förare kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 5. Därefter kör de 54 förare med högst poäng omgång 3. Det ska även stå 3 reserver framme vid grinden som går in vid återbud till omgång 3. Totalt går de 36 bästa varje dag vidare till dag 5. Juniorer: Alla juniorer kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 4. Övriga förare kör omgång 3. Totalt går de 24 bästa varje dag vidare till dag 4. Vid färre än 50 anmälda juniorer 22/6 kör juniorer enbart tisdag. Dag 2: Seniorer: 120 förare kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 5. Därefter kör de 54 förare med högst poäng omgång 3. Det ska även stå 3 reserver framme vid grinden som går in vid återbud till omgång 3.Totalt går de 36 bästa varje dag vidare till dag 5. Juniorer: Alla juniorer kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 4. Övriga förare kör omg. 3. Totalt går de 24 bästa varje dag vidare till dag 4. Vid färre än 50 anmälda juniorer totalt 22/6 kör juniorer enbart tisdag. Damer: Alla damer kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 5. Övriga förare kör omgång 3. Totalt går de 24 bästa varje dag vidare till dag 5. Dag 3: Seniorer: 120 förare kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 5. Därefter kör de 54 förare med högst poäng omgång 3. Det ska även stå 3 reserver framme vid grinden som går in vid återbud till omgång 3.Totalt går de 36 bästa varje dag vidare till dag 5. Damer: Alla damer kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara till dag 5. Övriga förare kör omg. 3. Totalt går de 24 bästa varje dag vidare till dag 5. Dag 4: Veteraner (både herr och dam): Alla kör 2 kvalomgångar. De 60 förare med högst poäng kör omgång 3. Det ska även stå 3 reserver framme vid grinden som går in vid återbud till omgång 3. Därefter D, C, B & A-final. Finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till av arrangören utsedd plats, där har man 5 minuter på sig att förbereda till nästa start. Tid gäller från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Till D-final kommer 4 förare. De 12 bästa efter finallottning kör två sista-chansen-heat. Segraren i dessa heat tar varsin plats i D-finalen. Sista-chansen-heaten SKALL köras med 6 förare. Det ska även stå 3 reserver framme vid grinden som går in vid återbud till sista chansen-heat. Juniorer: 48 juniorer kör två kvalomgångar. Därefter kör de 24 förare med högst poäng omgång 3. Det ska även stå 3 reserver framme vid grinden som går in vid återbud till omgång 3. Därefter C, B & A-final, Finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till av arrangören utsedd plats, där har man 5 minuter på sig att förbereda till nästa start. Tid gäller från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Dag 5: Seniorer: 108 seniorer kör två kvalomgångar. De 60 förare med högst poäng kör omgång 3. Det ska även stå 3 reserver framme vid grinden som går in vid återbud till omgång 3. Därefter D, C, B & A-final. Finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till av arrangören utsedd plats, där har man 5 minuter på sig att förbereda till nästa start. Tid gäller från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Till D-final kommer 4 förare. De 12 bästa efter finallottning kör två sista-chansen-heat. Segraren i dessa heat tar varsin plats i D-finalen. Sista-chansen-heaten SKALL köras med 6 förare. Det ska även stå 3 reserver framme vid grinden som går in vid återbud till sista chansen-heat. Damer: 48 damer kör två kvalomgångar. De 24 förarna med högst poäng kör omgång 3. Det ska även stå 3 reserver framme vid grinden som går in vid återbud till omgång 3. Därefter C, B & A-final. Finalerna körs med runner-up. Segraren ska direkt till av arrangören utsedd plats, där har man 5 minuter på sig att förbereda till nästa start. Tid gäller från det att bilen är på runner-up platsen. Tidtagning sker av arrangören. Samtliga dagar: Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1. Poäng delas ut efter passerande av målflagga. Särskiljning omgång 3, 2, 1 därefter lottning. Vid helt lika poäng finaldagen sker särskiljning ifrån kvaldagen omgång 2,1 därefter lottning utav tävlingsledningen Om målflagg visas för tidigt sker omstart!
Reklam:
Arrangören utnyttjar reklamplatsen. Läs även G 8.0 – G 8.2.9. Möjlighet finns att friköpa sig från arrangörsreklam, kontakta tävlingsledningen i förväg om detta. G 8.2.7
Resultatlistan anslås:
Uppdateras fortlöpande vid speakertornet och på www.raceoffice.se. Officeialla heatresultat på anslagstavlan vid speakertornet. Slutresultat publiceras på vår hemsida efter tävlingen www.vimmerbyms.com.
Gallring:
Vimmerby MS och dess tävlingsledning förbehåller sig rätten till fri gallring. A- Finalister från 2022 garanteras start om anmälan är giltig samt klubben tillhanda i rätt tid.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G.6.1 och officiella meddelande Bulletin 2. Förare ansvarar för att det finns uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2.
Däckbegränsning:
Däck utan slirskydd.
Avgifter:
Senior/Dam/Veteran 300 kr, junior 200 kr, Efteranmälan +250kr
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Anmälan:
Anmälan endast till en klass Seniorklasserna: Anmäl dig till önskad kvaldag, det är max 120/dag och när det antalet är uppnått så kan man ställa sig i kö för den dagen eller välja annan dag. Arrangören äger fortfarande rätten att flytta förare mellan dagarna för att få jämnare antal förare per dag. spelar kvaldag ingen roll så anmäl dig till "Senior valfri dag" Juniorer och Damer: Anmäl er till önskad kvaldag, arrangören äger fortfarande rätten att flytta förare mellan dagarna för att få jämnare antal förare per dag. Veteraner: Anmäler sig till Veteran, kör endast fredag Om man klickar på knappen ”Anmälda förare” så ser man vilka förare som är anmälda till respektive dag Efteranmälan om plats finnes + 250 kr. Tävlingsledningen fattar detta beslut.
Vidare till finaldag:
Alla förare/bilar som är direkt kvalificerade till finaldagen efter omgång 2, kommer bli plomberade vid infarten till depån. Efter omgång 3 plomberas alla delade bilar vid infarten till depån. Förare/bilar som kvalificerar sig efter omgång 3 kör ner till startplattan efter avslutad tävling kör samma väg som till besiktningen & sedan ut genom grinden.
Startuppställning:
Kvalheat Omfattar 3 varv med max 6 bilar i bredd, lottade startspår. Uppflyttning i heat kan förekomma under framkörning och då tilldelas man ev. ett nytt startspår. Finalerna körs 5 varv. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv.
Rödflaggat heat:
Körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först. Vid rödflagga kör ut från banan och in genom startgrinden (ej upp genom lottningsfållan) Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan av flaggnings och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. (FR 7.6) Detta ska ske på av arrangören anvisad plats
Startmetod:
Ready to race- skylt och startljus, när lampan slocknar är det start.
Tjuvstart:
Direkt uteslutning ur heatet av föraren som tjuvstartar.
Avlysning:
Därest tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av Force Majeure äger arrangören rätt att besluta om avlysning av hela tävlingen. Vid för få anmälda kan klasser flyttas.
Återbud:
Avanmälan till tävlingen gör föraren i första hand själv via sitt konto, när det ej längre är möjligt så syns telefonnumret till Återbuds telefonen. Återbud som ej sker via förarens konto måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkracereglementet
Delade bilar:
Vid anmälan, skriv vilken förare du delar bil med i rutan "dela fordon med" Det kommer även finnas en lista vid administrativ inchekning tävlingsdagen där ni fyller i alla startnumren om ni delar bil . Bilar som ska köras flera kvaldagar men går sönder. Kan gå på bud samma dag om det anmäls innan omgång 3 startar. Annars går bilen på bud den dagen den skulle ha körts. Vimmerby MS bestämmer vart bilen skall stå.
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med gällande licens i folkrace. Senior, junior. Även nordiska deltagare.
Startordning:
Senior, Junior, Dam Junior, Veteran
Anmälningsavgift:
Betalas när startkuvertet hämtas vid Race Office. Vid betalning erhåller du ett kvitto som skall uppvisas vid anmälan tävlingsdagen då siffrorna hämtas och licens visas enligt FR 15.1. Föraren ansvarar för att kvitto visas upp. Vid uthämtning av startkuvert skall giltig legitimation kunna uppvisas enligt FR 4.0-FR 4.1.
Alkotest:
Slumpmässiga alkotest kommer att ske under hela tävlingsdagarna!
Övrigt:
Läs även vårt informationsblad (kommer i slutet av juni) om regler om vårt område runt tävlingen. Deltagare är själva skyldiga att läsa igenom och följa våra övriga campingregler gällande vårt område.
Inbjudan:
Går att ladda hem på knappen "Inbjudan som pdf" men finns även på hemsidan www.vimmerbyms.com
VÄLKOMNA! Vimmerby Motorsällskap:
Priser:
Priser till samtliga finalister, samt inteckningar i de uppsatta vandringspriserna. Prisutdelning efter sista finalen fredag och lördag Seniorer kör om Elofssons Motor AB:s vandringspris. Juniorer kör om Tävlingsservices vandringspris. Pris för veckans mest välbyggda bil enligt Folkracereglementet kommer att utses av våra tekniker.
Informations Telefon:
Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42
Externa länkar:
Inbjudan som PDF
Information Anmälan
Anmälan Telefon:
Enbart www.raceoffice.se Anmälan klubben tillhanda senast 22 juni 2023
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Tisdag Herr,Dam,Veteran 82
Senior Onsdag Herr,Dam,Veteran 71
Senior Torsdag Herr,Dam,Veteran 63
Senior valfri dag Herr,Dam,Veteran 0
Junior Tisdag Junior 32
Junior Onsdag Junior 28
Dam Onsdag Dam 36
Dam Torsdag Dam 36
Veteran Fredag Veteran 58