Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Bilspeedway
Tävlings plats:
Målilla MK Bilklubb
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-06-17
Anmälan startdatum:
2023-05-04
Distrikt:
Smålands BF
Arrangör:
Målilla MK BK
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-06-17
Anmälan slutdatum:
2023-06-10
Max antal deltagare:
120
Funktionärer:
Tävlingsledare Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42
Bitr Tävlingsledare Madeleine Jacobsson
Domare Per-Erik Åberg 070-65 80 821
RaceController Anders Johansson 070-671 36 44
Miljöchef Roger Lund 070-3323688
Säkerhetschef Andreas Karlsson
Teknisk Chef Lars-Olof Fransson 070-2526878
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
Anmälan 07.00-08,45 Besiktning 07.15-09.00 Förarsammanträde (startplattan) 09.30 Första start 10.00
Tävlingens genomförande:
Tävlingen är öppen för förare med giltig folkracelicens. Samtliga tävlande kör tre kvalomgångar. I kvalen körs 4 varv och i finalerna körs i 6 varv. Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1 p. Vid särskiljning gäller omgång 3, 2, 1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Den tävlande måste passera målflaggan för att få poäng. A-final körs i alla klasser. B-final körs om det är minst 15 anmälda vid anmälningstidens slut. C-final körs om det är minst 24 anmälda vid anmälningstidens slut. Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först. Skulle rödflaggan komma i slutet av en final godkänns en tankning på utsedd plats. Tidsplan 2omgångar Lunch paus Omgång 3 Finaler Anbud och Prisutdelning
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande vid tavlan jämte kiosken och på www.raceoffice.se
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2
Däckbegränsning:
Enligt reglementet.
Avgifter:
Senior 300 kr. Junior 200 kr.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Startordning :
Junior, Senior, Dam/Vet Startuppställning Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv
Tjuvstart :
Vid tjuvstart får föraren som tjuvstartat 2 minus poäng på inkörda poäng. Man kan inte få negativ poäng utan som lägst noll poäng.
Hemmaförare :
Hemma förare skall anmäla 1 funktionär till Malin Blixth senast den 4 juni på 073-9696438 samt delta på minst 1 arbetsdag inför tävlingen.
Avanmälan :
Återbud ska lämnas 48 timmar före tävlingsdagen till Malin Blixth på 0739696438 via sms. Återbudet måste bekräftas. Ej anmälan om återbud debiteras med WO-avgift enligt folkrace reglementet.
Avlysning :
Där tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att besluta om avlysning av hela tävlingen
Antal startande :
Minst 40 anmälda Max 120
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker efter anbudstidens slut vid klubbstugan.
Informations Telefon:
Malin Blixth 0739696438 eller Roger Lund 070-3323688
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 10
Dam/Veteran Dam,Veteran 6
Junior Junior 6