Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Svenskt Mästerskap & NEZ i Crosskart
Tävlingsdatum:
2023-06-03 -> 2023-06-05
Arrangör:
Tomelilla MK
Distrikt:
Södra BF
Första anmälningsdag:
2023-05-02
Sista anmälningsdag:
2023-05-21
Tävlings plats:
Svampa banan, Tomelilla 0417-100 27, där riksväg 11 o 19 möts.
Tävlingsform:
CrossKart
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Miche Andersson
Bitr Tävlingsledare TBA
RaceController TBA
Teknisk Chef Evert Nilsson
Miljöchef TBA
Säkerhetschef TBA
Domare Benght Göran Grenander
Domare Michael Skaarup
Domare Janis Belakovs
Tidsplan:
Lördag 3/6 Anläggningen är öppen: 09.00 – 22.00 Anmälan öppen: 15.45 – 20.00 (Paus 18.00 – 18.30) Besiktning öppen: Söndag 4/6: 16.00 – 21.30 (Paus 18.00 – 18.30) Anmälan/besiktning öppen 07.00 – 08.00 Enbart vi överenskommelse med tävlingsledaren. Förarmöte: 08.15 Träning: 1x3 varv klassvis: kl. 09.00 Organisationsmöte: kl. 09.15 Invigning : kl. 10.30 Q1: kl. 10.50 Paus: kl. 12.30 Q2: kl. 13.30 Organisations mellanmöte, 15 min efter sista målgång för dagen. Måndag 5/6: Q3: kl. 09.00 Finaler: Prisutdelning efter protesttidens utgång. Avslutande organisationsmöte efter Prisutdelning.
Resultatlistan anslås:
Resultatlista anslås digitalt på Raceoffice och Sportity - NEZSweden.Se och på anslagstavlan.
Tävlingens genomförande:
Enligt SBF:s reglemente för crosskart 2023 http://www.sbf.se/Regler/Crosskart/ NEZ Crosskart Championship (nez-crosskart.eu) Alternativ spår finns och ska köras 1 gång. Alternativ spåret har företräde fram till markering.
Planerat antal startande:
300
Avgifter:
Anmälningsavgift: Betalas på plats, gärna med Swish. Protester: Endast kontanter
Reklam:
Enligt reglemente för Crosskart SM.
Priser:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2023. http://www.sbf.se/Regler/Crosskart/
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Deltagare:
Tävlingen är öppen för förare med svensk eller övriga länders licens gällande Crosskart. Samtliga förare som anmält sig före anmälningstidens utgång bereds plats till start
Tillåtna fordon:
Enligt SBF:s /NEZ reglemente för Crosskart 2023, http://www.sbf.se/Regler/Crosskart/ NEZ Crosskart Championship (nez-crosskart.eu)
Startavgift:
Mini 400 kr. Xtreme junior 900 kr. Klass 1 900 kr. Klass 2 900 kr Klass 3 1.500 kr 650cc, 50+ och Xtreme 1.500 kr
Anmälan:
Anmälan skall vara Tomellila MK tillhanda senast söndagen den 21/5 2023 kl. 24.00. Anmälan sker online på Raceoffice.se
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse.
El:
600kr
Depå:
SM/CK 2.0 I anmälan ska alla meddela storlek på ekipaget och om man önskar stå tillsammans med annan förare. (i rutan "Övrig info")
Avlysning:
Arrangör, i samråd med SBFs crosskartutskott, kan besluta om att avlysa tävling vid force majeure, eller vid för få anmälda deltagare för att mästerskapsstatus ska uppnås. Efter samråd med SBFs crosskartutskott kan tävling som tvingats avlysa ersättas med tävling på samma datum med annan arrangör. Om arrangör avlyser tävling skall, om möjligt, samtliga anmälda deltagare underrättas minst 1 dygn innan den administrativa incheckningen öppnar.
Reklam:
Förbundsreklam och arrangörsreklam kan förekomma. Förbundsreklamen går ej att friköpas från och ska, om sådan finns, sättas på karossen, på både vänster och högersida väl synligt. Dekaler finns isf vid incheckning/bes och skall monteras innan besiktning.
Priser/Poängberäkning, särskiljning:
Enligt SBF:s reglemente för Crosskart 2023. http://www.sbf.se/Regler/Crosskart/
Efteranmälan/Återbud:
Dubbelt pris. Återbud senare än 24 timmar före första start debiteras full startavgift.
Körordning träning:
Mini, Klass 1, Xtreme junior, Klass 2, Klass 3, 650cc, 50+ och Xtreme. Mini kör en kortare bana
Startordning heat och finaler:
Mini kör fyra omgångar. Xtreme junior, Klass 1, Klass 2, Klass 3, 650cc, 50+ och Xtreme kör 4 varv i tre st kval och 6 varv i finalerna
Media/PR-ansvarig:
TBA
Övrigt:
OBS förare som inte är myndiga eller dom som vill att någon annan än föraren ska kunna lämna in protest MÅSTE lämna in mekanikeranmälan där det ska framgå vem den utsedda är. Glöm inte lämna in mekanikeranmälan, skriv gärna ut den på TP Data och lämna den redan vid grinden så att det inte glöms bort. Cykel och mopedåkning inom tävlingsområdet är förbjuden under hela helgen, Gäller ej funktionärer. Depåtystnad skall råda efter kl. 23.00, gäller även egna elverk. Deltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt att vederbörandes personuppgifter registreras i Tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett media form offentliggör namnuppgifterna. OBS: Det är inte tillåtet att lämna depån med crosskarten, (om man avser att starta om) från det att den är besiktigad till sista final. Tekniska chefen har dock rätt att ge tillstånd enl. ck4.3 för detta, om så sker måste ny besiktning ske innan den får deltaga igen. Välkommen till Tomelilla MK
.:
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, SM-reglementet, samt denna tävlingsinbjudan och eventuella PM. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. SBF, SDF, arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.
Externa länkar:
Inbjudan som PDF
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Mini Mini 3
Xtreme Junior Xtreme Junior 8
Klass 1 Klass 1 20
Klass 2 Klass 2 7
Klass 3 Klass 3 1
650 cc 650 cc 10
50+ 50+ 7
Xtreme Xtreme 14