Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Räkracet
Tävlings plats:
Hogenäsbanan Kungshamn, tel: 0730655117. Kör E6 tag av vid Gläborgsmotet mot Kungshamn väg 171, efter ca 20km i Askum tag till vänster mot Kungshamn S, Hovenäset. Följ vägen ca 5km, tag höger Motorbana.
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-07-07
Anmälan startdatum:
2023-06-01
Distrikt:
Västra BF
Arrangör:
Sotenäs MK
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-07-09
Anmälan slutdatum:
2023-07-02
Max antal deltagare:
150
Funktionärer:
Domare Lars Davidsson 0705512108
Tävlingsledare Christer Johansson 0703332332
RaceController Jörgen Svensson 0706811624
RaceController Erika Svensson 0703004319
Teknisk Chef Lars-Göran Thor 0766775050
Säkerhetschef Lars Andersson 0730439987
Miljöchef Roger Hjälte 0704567188
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
Fredag: Incheckning & besiktning 18:00-19:30 LÖRDAG - JUNIOR, DAM OCH VETERAN Lördag: Incheckning i sekretariat & Besiktning på startplattan 07:00-08:45 Förarsammanträde vid sekretariatet 09:30 Funktionärsmöte vid lilla kiosken i depån 09:30 Första start: 10:00 Finaler: ca 14:00 SÖNDAG - SENIORER Söndag: Incheckning i sekretariat & Besiktning på startplattan 07:00-08:45 Förarsammanträde 09:30 Funktionärsmöte vid lilla kiosken i depån 09:30 Första start: 10:00 Finaler: ca 14:00
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör tre omgångar. Antal finaler beror på antal startande. Runner up tillämpas i finalerna. Antal varv i heat: 3 varv. Antal varv i final: 5 varv. Alla heat & finaler körs med alternativspår, förare skall köra alternativspåret minst en gång per heat/final annars blir man utesluten ur heatet/finalen. POÄNGBERÄKNING 1a - 7 p, 2a - 5 p, 3a-4p, etc SÄRSKILJNING VID LIKA POÄNG: Placering i tredje heat, därefter i andra heat. Därefter lottning av tävlingsledare och administrativ chef. Vid minst 18 startande i Damklassen OCH minst 18 startande i Veteranklassen så kör Damer och Veteraner var för sig. Vid färre antal startande i någon av klasserna slås Dam/Veteran ihop. Rödflaggat heat körs om direkt eller direkt efter det heat som redan står uppställt på startplattan.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Resultatlistan anslås:
På anslagstavla i depå och på Raceoffice. Resultat anslås fortlöpande på anslagstavla i depån och på www.raceoffice.se Slutresultat publiceras på vår facebooksida Sotenäs Motorklubb och på Raceoffice
Gallring:
Max 150 förare / dag. Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Miljö:
Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet FR-T 3.2
Avgifter:
Junior 200 kr. Dam, veteran och senior 300 kr. Efteranmälan + 100kr.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Startbekräftelse finns att tillgå under tävlingsdagen.
Startuppställning:
Ljusstart med max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv. Vid lika poäng - lottning av tävlingsledare och administrativ chef.
Depå:
Släpkärror skall parkeras på anvisad plats på cross-starten. Bussar och större husbilar hänvisas till övre depån. Ingen el finns att tillgå.
Åtgärd vid tjuvstart:
Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet
Delade bilar:
Delade bilar skall anges i anmälan. Vagnbok för delad bil mellan lördag och söndag skall lämnas vid anmälan på fredag eller lördag.
Anbud:
LÖRDAG: Bilar som tävlat under lördagen går på anbud samma dag. Delade bilar som lämnar återbud under lördagen går på bud på lördag. SÖNDAG: Övriga bilar går på anbud efter avslutad tävling på söndagen.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Priser:
Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker efter anbudstidens slut vid sekretariatet. Förare som tar emot pris skall vara iklädd föraroverall.
Informations Telefon:
Caroline Holmstig: 0730655117
Anmälan Telefon:
www.racoffice.se - Caroline Holmstig 0730655117
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Dam Dam 9
Veteran Veteran 4
Junior Junior 5
Senior Herr 18