Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Bilspeedway Fredag
Tävlings plats:
Vetlanda Motorstadio
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-06-30
Anmälan startdatum:
2023-05-01
Distrikt:
Smålands BF
Arrangör:
Vetlanda RRC
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-06-30
Anmälan slutdatum:
2023-06-25
Max antal deltagare:
48
Funktionärer:
Tävlingsledare Anneli Thylen 070-534 32 01
Bitr Tävlingsledare Carola Dahl 073-687 81 28
RaceController Anders Johansson 070-671 36 44
Domare Åke Gustavsson 073-061 39 87
Bitr Teknisk Chef Joakim Thylen 073-182 27 23
Säkerhetschef Frida Stålknapp 073-399 78 16
Miljöchef Frankie Larsen 070-421 80 43
Teknisk Chef Thomas Davidsson 076-801 56 70
Delade fordon:
EJ tillåtet
Tidsplan:
Anmälan: 15.30 - 17.30 Besiktning: 15.45 - 17.45 Förarsammanträde: 18.00 Första start: 18.30 Hemmaförare anmäler och besiktiga 15.15-15.45 hjälper sedan till i besiktningen, eller annan tilldelad uppgift.
Tävlingens genomförande:
Tävlingen körs i 3 omgångar. 3 varv i kvalomgångarna och 5 varv i finalerna. 1:a 7 poäng, 2:a 5 poäng, 3:a 4 poäng, 4:a 3 poäng, 5:a 2 poäng och 6:a 1 poäng. Vid lika poäng särskiljning omg 3, omg 2, omg 1, därefter lottning. De tävlande ansvarar för att ta sig fram i rätt heat i rätt tid, 2-minutersregeln tillämpas. Starten sker med ready-to-race skylt och startljus. A- B och C-final. Vid rullning rödflaggas/stoppas pågående heat och körs om omedelbart utan depåstopp, om inte rullning/incidenten sker på sista varvet.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Resultatlistan anslås:
Anslås fortlöpande i speedwaydepån. Efter avslutad tävling på www.vetlandarrrc.se
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. ’A - och B-finalister från lördagens bilspeedway 2022 garanteras start om anmälan är giltig samt klubben tillhanda i rätt tid.
Miljö:
Enligt FR reglementet, och G.6. Tomgångskörning i depån max 1 minut. Oljeuppsamlare och presenning under tävlingsbilarna och servicebilar skall finnas eftersom vi hyr anläggningen.
Däckbegränsning:
OBS! Max 5 mm mönsterdjup på hela slitytan. Märkning av däck och fälg kommer att tillämpas. Däck med slirskydd och dylikt tillåts ej.
Avgifter:
Startavgift 300 kr. Startavgift junior: 200 kr. Efteranmälningsavgift 250 kr. Om plats finnes dvs efter reserverna som står på listan. Tävlingsledningen tar detta beslut.
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Antal ordinarie förare och ev. reserver: :
Max 48 st seniorer, vid över 48 seniorer anmälda 2023-06-25 så upprättas reservlista, reserverna rings in vart efter återbud inkommit dock senast 2023-06-29 kväll.
Åtgärd vid tjuvstart:
Direkt uteslutning ur heatet av föraren som tjuvstartar.
Anbud: :
Anbuden sker vid speedwaydepån, 15 min anbudstid efter avslutade finaler. Bilar som ska gå både fredagen och lördagen är anbuds befriade på fredagens tävling. Om en anbuds befriad bil går sönder så den ej kan köras på lördagen och föraren måste avanmäla sig tas ingen wo-avgift ut. Bilar som ska gå båda dagarna men som avanmäler bilen innan 3.e omgång startar går på anbud på fredagen, avanmäls de senare går de på anbud på lördagen. Glöm inte att hämta ut era siffror för lördagen om ni har avanmält er på fredagen och bilen ska gå på anbud på lördagen.
Säkerhet:
Gå fart i depån! Däckrensning förbjuden
Tävlingsdepå:
Avlastning av tävlingsbilar sker i depån, dit ekipagen kommer att släppas in 5 och 5 då det är många som ska få plats. OBS! Tänk på att av- och pålastning ska ske skyndsamt för att undvika köer. Efter avslutad tävling skall alla fordon som ej ska tävla eller gå på anbud på lördagen avlägsnas från depån.
Övrigt:
Slumpmässiga alkotest kommer att ske under hela tävlingsdagen. OBS! Fordon längre än 6 meter måste anmäla detta till Thomas Jansson, sms:a startnummer och längd på bil till 0706 08 51 58. Endast en servicebil per startande i depån. Plats för släpvagns- och husbilsparkering meddelas senare. Inga husvagnar i depån.
Hemmaförare:
De som körde fredag 2022 får inte köra på fredagen i år beroende på hur många som anmäler sig till fredagenstävlingen. Förare ska skaffa minst 1 funktionär som normalt inte hjälper till, Ingen hemmaförare/funktionär får lämna utan tävlingsledningens godkännande innan återställande av banan är klar. Anmäl era funktionärer till tävlingsledningen innan anmälans utgång. De som kör lördag i år har möjlighet att köra fredag nästa år.
Priser:
Till samtliga finalister i speedwaydepån efter avslutad A-final
Informations Telefon:
Anneli Thylen 070 534 32 01.
Anmälan Telefon:
Anmälan via Race Office och ska vara arrangören tillhanda senast 2023-06-25. bilspeedway@vetlandarrc.se
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 38