Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Kvällsracet. Förlängd anmälan
Tävlingsdatum:
2023-06-09
Arrangör:
Mariestads MS
Distrikt:
Västra BF
Första anmälningsdag:
2023-04-26
Sista anmälningsdag:
2023-06-06
Tävlings plats:
Grevby Motorbana, ca 1 mil norr om Mariestad
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Klas-Åke Fredén
Domare Börje Fröberg
Teknisk Chef Joakim Holm
RaceController Jörgen Svensson
RaceController Erika Svensson
Säkerhetschef Roland Magnusson
Miljöchef Rogert Levin
Tidsplan:
Anmälan: 15.00 - 16:45 Besiktning på startplattan: 15.00 - 16.55 Funktionärssamanträde vid speakertornet: 17.00 Förarsamanträde vid startplattan: 17.00 Första Start: 17.30!
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på anslagstavlan i depån och på www.raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängräkning 7,5,4,3,2,1. Vid särskiljning gäller omgång 3,2,1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Den tävlande måste passera målflagga för att få poäng. Kvalheaten körs i tre varv och finaler i fem varv. Förlottade heat, uppflyttning kan komma att tillämpas vid behov. Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan så släpps detta först. (ej upp genom lottningsfållan) Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart. Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten. Detta ska ske på av arrangören anvisad plats. (FR 7.6) Finaler: Runner up tillämpas Senior: A-Final & B-Final därefter 1 final per 18 anmälda. Dam: A-Final Junior: A-Final Veteran: A-Final Vid 15 anmälda eller fler i Dam, Junior & Veteran körs B-Final Vid färre än 6st anmälda Veteraner körs dessa med Seniorerna. Ange på anmälan vem man delar bil med.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
60
Miljö:
Olja/vattenuppsamlare, presenning mm enl. folkracereglementet G 6.1. och Bullentin 2 om tät presenning. Miljöstation för oljor – batterier – glas med mera finns i depån.
Däckbegränsning:
Enligt reglementet.
Avgifter:
Senior, Veteran och Dam 300 kr. Juniorer 200 kr . Betalas på tävlingsdagen! Efteranmälan: Ordinarie anmälningsavgift + 200 kr. WO-Avgift 500 kr vid återbud senare än 48 tim före start!
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Hederspriser till samtliga finalister. Vandringspris i Senior & Dam För att ta emot pris ska föraren vara iklädd väl knäppt overall!!
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 6/6 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Startordning:
Meddelas på förarsammanträdet.
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd. Ljusstart!
Åtgärd vid tjuvstart:
Varning vid tjuvstart. Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet!
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen.
Alkotest:
Alkotester kan förekomma under hela tävlingsdagen.
Hemmaförare:
SKALL ange minst 1 funktionär vid anmälan samt delta på minst 1 arbetsdag inför tävlingen och även HJÄLPA till EFTER tävlingen!!
Bussar över 6 meter:
Föranmäls här.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Informations Telefon:
Pontus Steen 072-0585562
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 26
Dam Dam 5
Veteran Veteran 9
Junior Junior 7