Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Folkrace Original
Tävlings plats:
Brusemåla, Långemåla RV 34
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-06-10
Anmälan startdatum:
2023-04-26
Distrikt:
Smålands BF
Arrangör:
Mönsterås MK
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-06-10
Anmälan slutdatum:
2023-06-04
Max antal deltagare:
120
Funktionärer:
Tävlingsledare Anja Strömberg 073-824 32 87
RaceController Anders Johansson 070-671 36 44
Domare Stefan Argus 070-328 90 87
Teknisk Chef Pontus Hultin 073-553 28 94
Säkerhetschef Christian Lod 076-118 81 08
Miljöchef Peter Fransson
Administrativ Chef Anki Lod 070-455 41 83
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
07,00–08,45 Anmälan i klubbstugan 07,00–09,00 Besiktning på startplattan 09,30 Förarsammanträde på startplattan 10,00 första start Det kommer att köras två omgångar, sen lunchpaus. Efter det körs tredje omgången och finaler. Prisutdelning och anbud sker efter avslutade finaler.
Tävlingens genomförande:
Tävlingen är öppen för förare med giltig folkracelicens. Det går att anmäla sig till klasserna senior, dam/veteran och junior. Samtliga tävlande kör tre kvalomgångar. I kvalen körs 3 varv och i finalerna körs i 5 varv. Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1 p. Vid särskiljning gäller omgång 3, 2, 1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Den tävlande måste passera målflaggan för att få poäng. Alla kvalomgångar är förlottade. Antal finaler beror på antalet startande. A-final körs i alla klasser. B-final körs om det är minst 15 anmälda vid anmälningstidens slut. C-final körs om det är minst 24 anmälda vid anmälningstidens slut. Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först. Skulle rödflaggan komma i slutet av en final godkänns en tankning på utsedd plats.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på anslagstavlan vid framlottningen.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Miljö:
Se gemensamma regler G 6.1 samt bulletin 2 G 6.1. Samtliga deltagare tar själva med sig allt sitt avfall och skräp hem från anläggningen!
Däckbegränsning:
Däck utan slirskydd enligt FR-reglementet.
Avgifter:
Senior, Dam/Veteran 300: - Junior 200: - Efteranmälningsavgift +200: - Avgiften betalas vid anmälan på tävlingsdagen via Swish eller kontant.
Depå:
Ingen uppställning med husvagn, husbil eller bil vid skjutbanan. Depåchefen hänvisar depåplats för större fordon
Tjuvstart:
Vid eventuell tjuvstart ställs samliga upp för start igen, startfältet sätts under observation och alla efterföljande tjuvstarter medför uteslutning ur heatet.
Antal startande:
Samtliga anmälda i juniorer, och dam/veteran. seniorer fylls på till maxantalet är uppnått
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen
Minst antal anmälda:
Minsta antal anmälda är 42 startande för tävlingens genomförande.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt i samråd med domaren att avlysa tävlingen.
FR Traditionell:
Vi ser helst att bilarna är i standardutförande (otrimmade) men gällande reglemente när det gäller säkerheten
Priser:
Priser till samtliga finalister. Extra priser utlottas bland alla startande. Se https://www.facebook.com/monsterasMk eller https://www.facebook.com/groups/656240699211500 för mer info.
Informations Telefon:
Anki Lod 070-455 41 83
Anmälan Telefon:
Raceoffice senast den 4 juni klockan 24,00
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 31
Dam/Veteran Dam,Veteran 23
Junior Junior 7