Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
BDS Race weekend Dag 1
Tävlings plats:
Östersunds motorstadion
Tävlingstyp:
BilCross
Startdatum:
2023-06-03
Anmälan startdatum:
2023-04-19
Distrikt:
Mellan Norrlands BF
Arrangör:
Jämtlands MK
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-06-03
Anmälan slutdatum:
2023-05-29
Max antal deltagare:
150
Funktionärer:
Tävlingsledare Ann-Marie Bergström 0702148422
Bitr Tävlingsledare Håkan Grundahl 0720852285
RaceController Conny Leino 0706076356
Säkerhetschef Ulf Jernström 0706985877
Domare Mikael Magnusson 0730915637
Teknisk Chef Stig Nesterud 0705351246
Delade fordon:
EJ tillåtet
Tidsplan:
Fredag: Anmälan: 19.00-20.00 Besiktning: 19.00-20.15 Lördag: Anmälan: 07.00-08.30 Besiktning: 07.00-08.45 Förarsammanträde: 09.00 Träning: 09:30 Första start: 10:00 Söndag: Anmälan: 07.00-08.30 Besiktning: 07.00-08.45 Förarsammanträde: 09.00 Träning: 09.30 Första start: 10.00
Tävlingens genomförande:
Dubbeltävling tävla 1 dag eller 2 dagar. Vid anmälan till bägge dagarna har man möjlighet till två tävlingar med samma bil. Glöm inte anmäla till dag 2. Träning om 3 varv, 5-bilsheat 3 varv och 3 kvalomgångar på tid. Därefter två semifinaler där dom tre bästa i varje semi tar sig vidare till final. Tävlingen genomförs med banans alternativspår som ska köras minst en gång per heat/final.
Reklam:
Plats för arrangörsreklam kommer att utnyttjas enligt reglemente.
Resultatlistan anslås:
Anslås på allmän anslagstavla vid startplattan löpande. Och Raceoffice.se Slutresultat på LOTS, www.jmk.nu och www.Raceoffice.se
Gallring:
Efter tid då anmälan kom in.
Miljö:
Se G6.1. Vid uppställning i depå skall tät presenning under HELA bilen.
Däckbegränsning:
FRITT ej dubb.
Avgifter:
600SEK/Tävlingsdag. Betalas vid incheckning.
Anbud:
Anbud på bilar som enbart anmält sig till lördagen och bilar som bryter tävlingen innan semifinalerna på lördagen och inte har för avsikt att köra söndagen går på anbud 30 minuter efter Finalen. Ska man köra bägge dagarna och bryter man efter att finaler har börjat, går bilen på anbud på söndagen. Vid anbudsförförandet så måste man kunna ta emot digitala betalmedel liksom kontanter.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det att upprättas en startlista på raceoffice.se, den är att likställa som startbekräftelse. PM kommer att läggas ut på www.jmk.nu/folkrace
Komplett inbjudan:
En mer detaljerad inbjudan finns på www.jmk.nu/folkrace
Priser:
Priser på respektive tävlingsdag. Samt priser för de 6 bästa i ”minicupen” . Förare som deltar i prisutdelning skall bära korrekt påtagen föraroverall.
Informations Telefon:
Per-Åke Persson 076-882 80 60
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Bilcross Senior 19