Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
BDS Race weekend Dag 1
Tävlingsdatum:
2023-06-03
Arrangör:
Jämtlands MK
Distrikt:
Mellan Norrlands BF
Första anmälningsdag:
2023-04-19
Sista anmälningsdag:
2023-05-29
Tävlings plats:
Östersunds motorstadion
Tävlingsform:
BilCross
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Ann-Marie Bergström 0702148422
Bitr Tävlingsledare Håkan Grundahl 0720852285
Domare Mikael Magnusson 0730915637
Teknisk Chef Stig Nesterud 0705351246
RaceController Conny Leino 0706076356
Säkerhetschef Ulf Jernström 0706985877
Tidsplan:
Fredag: Anmälan: 19.00-20.00 Besiktning: 19.00-20.15 Lördag: Anmälan: 07.00-08.30 Besiktning: 07.00-08.45 Förarsammanträde: 09.00 Träning: 09:30 Första start: 10:00 Söndag: Anmälan: 07.00-08.30 Besiktning: 07.00-08.45 Förarsammanträde: 09.00 Träning: 09.30 Första start: 10.00
Resultatlistan anslås:
Anslås på allmän anslagstavla vid startplattan löpande. Och Raceoffice.se Slutresultat på LOTS, www.jmk.nu och www.Raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Dubbeltävling tävla 1 dag eller 2 dagar. Vid anmälan till bägge dagarna har man möjlighet till två tävlingar med samma bil. Glöm inte anmäla till dag 2. Träning om 3 varv, 5-bilsheat 3 varv och 3 kvalomgångar på tid. Därefter två semifinaler där dom tre bästa i varje semi tar sig vidare till final. Tävlingen genomförs med banans alternativspår som ska köras minst en gång per heat/final.
Gallring:
Efter tid då anmälan kom in.
Planerat antal startande:
150
Miljö:
Se G6.1. Vid uppställning i depå skall tät presenning under HELA bilen.
Däckbegränsning:
FRITT ej dubb.
Avgifter:
600SEK/Tävlingsdag. Betalas vid incheckning.
Reklam:
Plats för arrangörsreklam kommer att utnyttjas enligt reglemente.
Priser:
Priser på respektive tävlingsdag. Samt priser för de 6 bästa i ”minicupen” . Förare som deltar i prisutdelning skall bära korrekt påtagen föraroverall.
Anmälningsinformation:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 29/5 , det kommer dock gå att ställa sig i kön för reserver. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Anbud:
Anbud på bilar som enbart anmält sig till lördagen och bilar som bryter tävlingen innan semifinalerna på lördagen och inte har för avsikt att köra söndagen går på anbud 30 minuter efter Finalen. Ska man köra bägge dagarna och bryter man efter att finaler har börjat, går bilen på anbud på söndagen. Vid anbudsförförandet så måste man kunna ta emot digitala betalmedel liksom kontanter.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det att upprättas en startlista på raceoffice.se, den är att likställa som startbekräftelse. PM kommer att läggas ut på www.jmk.nu/folkrace
Komplett inbjudan:
En mer detaljerad inbjudan finns på www.jmk.nu/folkrace
Informations Telefon:
Per-Åke Persson 076-882 80 60
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Bilcross BC - Senior 19