Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
2-dagars i Motala
Tävlingsdatum:
2023-06-03 -> 2023-06-04
Arrangör:
SMK Motala Bil
Distrikt:
Östergötland BF
Första anmälningsdag:
2023-04-16
Sista anmälningsdag:
2023-05-28
Tävlings plats:
Dunteberget Motorsports Område
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Fia Häggberg 0703-21 89 31
Tävlingsledare Madelaine Lundin 0735-59 69 08
Domare Susann Ramqvist
Teknisk Chef Jan Törnqvist
Bitr Teknisk Chef Kattis Gillstam
RaceController Robert Ledin
RaceController Lina Zetterström
Säkerhetschef Jimmy Ljungeskog
Miljöchef Peter Svensson
Tidsplan:
Fredag 2/6 16.30 Depån öppnar 17.00 - 20.00 Administrativ incheckning i klubbstugan 17.00 - 20.00 Besiktning i lottningsfållan Lördag 3/6 06.30 - 07.45 Administrativ incheckning i klubbstugan 06.30 - 08.00 Besiktning i lottningsfållan 07.45 - 08.15 Alkoholtester för utvalda förare i speakertornet 08.30 Förarsammanträde vid speakertornet 09:00 Första start Söndag 30/4 07.45 - 08.15 Alkoholtester för utvalda förare i speakertornet 08.30 Förarsammanträde 09.00 Första start
Resultatlistan anslås:
Fortlöpande på www.raceoffice.se och på anslagstavlan vid speakertornet. Efter tävlingen på SMK Motala Bils hemsida och Facebooksida.
Tävlingens genomförande:
Seniorklassen delas upp i fram- respektive bakhjulsdrivet. Senior, junior, dam och veteran: Samtliga förare kör 6 kvalheat varav resultat räknas från de 5 bästa. 4 kvalheat körs på lördagen och 2 på söndagen. Antal kvalheat/dag kan dock ändras. Seniorer: De bästa poängplockarna i respektive klass kör A-final, B-final vid minst 24 startande och C-final vid minst 36 startande. Antal finaler kan variera beroende på antalet startande. Runner-up tillämpas i finalerna. Juniorer: De bästa poängplockarna kör A-final, B-final vid minst 18 startande och C-final vid minst 24 startande. Antal finaler kan variera beroende på antalet startande. Runner-up tillämpas i finalerna. Damer: Om det är färre än 18 anmälda damer när anmälningstiden går ut lottas de in i seniorklassen. De bästa poängplockarna kör A-final, B-final vid minst 24 startande och C-final vid minst 36 startande. Antal finaler kan variera beroende på antalet startande. Runner-up tillämpas i finalerna. Veteraner: Om det är färre än 18 anmälda veteraner när anmälningstiden går ut lottas de in i seniorklassen. De bästa poängplockarna kör A-final, B-final vid minst 24 startande och C-final vid minst 36 startande. Antal finaler kan variera beroende på antalet startande. Runner-up tillämpas i finalerna. Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1 poäng. Särskiljning: borträknad omgång, där en svartflagga är lägre rankad än 0 poäng, sedan omgång 6, 5, 4, 3, 2, 1. Därefter lottning. Antal varv: 3 varv i kvalheat samt 5 varv i finaler. Förlottade heat kan ändras under dagarna för att få kompletta heat. Startspår lottas i dataprogrammet för kvalheaten och anslås i samband med heatindelningen. Vid rödflaggat heat ska de bilar som har rätt att starta om omgående köra upp till anvisad startfålla utan att stanna i depån. Ingen skruvning på bilen är tillåten, det är endast tillåtet att tanka och fylla på spolarvatten och detta ska i så fall göras i den anvisade startfållan. Vid delad bil eller vid finalseger och där man kör finalerna efter varandra ska service utföras på anvisad plats. Förare ska köra av banan och sedan åka raka vägen till denna plats utan att besöka sin ordinarie depåplats. Man har sedan 5 min på sig att serva bilen från det att man anlänt på platsen. När tiden är ute måste man åka fram till start eller till lottningsfållan. Kör man inte finalerna efter varandra har man rätt att serva bilen vid sin depåplats och fram tills finalen ska åka fram till lottningsfållan. Har man inte kört fram till lottningsfållan när övriga finalen ställt upp på startplattan kommer 2-minuters regeln att startas. Joker-varv (alternativspår) kommer att användas. EJ kört Joker-varv innebär uteslutning ur heat.
Gallring:
Max 150 startande totalt, minst 100. Vid fler anmälningar upprättas en reservlista för respektive klass efter gallring. Juniorklassen kommer att tilldelas max 38 platser (25% av startfältet). Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
150
Miljö:
Se G 6.0, Enligt FR reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.
Däckbegränsning:
Enligt folkracereglementet FR-T 3.2
Avgifter:
Senior, dam och veteran: 300 kr Junior: 200 kr Vid återbud senare än 48 timmar före tävlingsdagen uttages en administrativ avgift på 500 kr.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordon.
Priser:
Till alla finalister
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Startordning:
Senior, junior, dam, veteran
Startuppställning:
6 bilar i bredd på startplattan. Tävlande kallas till sitt heat med skylt med heatnummer.
Åtgärd vid tjuvstart:
Tjuvstart innebär 1 extra Joker-varv (alternativspår). Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heatet/finalen.
Delad bil:
Ange vid anmälan om ni delar bil och med vem.
Depå:
Fordon längre än 8 meter parkeras på anvisad plats och ska föranmälas till depåansvarig Michael Lundin på telefon 073-65 33 882. De som har en stor buss måste ha minst 3 tävlingsbilar uppställda vid bussen. I övrigt är det 1 servicebil/tävlingsfordon som gäller i depån. Övrig camping sker i mån av plats på funktionärscampingen. Tyvärr kan vi EJ tillhandahålla el på området.
Övrigt:
Det är absolut förbjudet att framföra tävlingsfordon på den allmänna vägen utanför depåområdet.
Avlysning:
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Hemmaförare:
Alla hemmaförare från SMK Motala Bil SKA anmäla minst 1 funktionär över 18 år via sms till Jenny Hedström på 070-256 26 62. Hemmaförare ska även hjälpa till före och efter tävlingen.
Startbekräftelse:
Efter anmälans utgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen.
Informations Telefon:
Fia Häggberg 0703-21 89 31
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior RWD RWD Herr,Dam,Veteran 17
Senior FWD FWD Herr,Dam,Veteran 45
Junior Junior 19
Dam Dam 28
Veteran Dam,Veteran 5