Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Viktigt!

Anmälan är en ny funktion hos oss på raceoffice.se, Det är möjligt att det kan uppstå problem vid registrering. Så om du upplever problem eller är osäker på om du blivit anmäld till tävlingen eller inte, så finns det möjlighet att kontakta Stefan via email stefan@raceoffice.se alternativt via telefon Dagtid mellan 08.00-17.00 Tel: 070-2910292

Tävling:
Gestrikefestivalen
Tävlings plats:
Kyrkberget, Bro, Storvik.
Tävlingstyp:
Folkrace
Startdatum:
2023-05-27
Anmälan startdatum:
2023-04-08
Distrikt:
Nedre Norra BF
Arrangör:
Gestrike RT
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Slutdatum:
2023-05-28
Anmälan slutdatum:
2023-05-19
Max antal deltagare:
240
Funktionärer:
Tävlingsledare Stefan Lundqvist 070-291 02 92
Bitr Tävlingsledare Björn Lundberg 070-647 64 42
Domare Conny Leino 070-607 63 56
RaceController Jörgen Adolfsson 070-440 35 08
RaceController Martin Hedberg
Teknisk Chef Bengt Sohlborg 073-056 98 20
Säkerhetschef Leif Gilberg 073-068 28 52
Miljöchef Markus Oravamäki 076-118 72 34
Administrativ Chef Therese Löfgren
Delade fordon:
Tillåtet
Tidsplan:
Fredag: Incheckning & besiktning 17:00-20:00 Lördag: Incheckning & Besiktning 07:00-08:00 Förarsammanträde lördag 08:30 Första start lördag & söndag: 09:00
Tävlingens genomförande:
Alla förare får köra 3 kvalheat om 3 varv på lördagen med poängberäkningen 7, 5, 4, 3, 2 & 1 poäng. Alla tävlande får köra 2 kvalheat om 3 varv på söndagen med poängberäkningen 10, 7, 5, 4, 3 & 2 poäng. Vid särskiljning till finaler gäller högst poäng efter 5 kvalomgångar, vid lika poäng: särskiljning efter heat 5, 4, 3, 2, 1 & därefter lottning. Alla heat & finaler körs med alternativspår, förare skall köra alternativspåret minst en gång per heat/final annars blir man utesluten ur heatet/finalen. Rödflaggat heat körs om direkt efter heatet som står uppställt på startplattan. A+B+C-finaler vid minst 24 st. anmälda vid anmälningstidens utgång. A+B- final vid minst 18 st. anmälda vid anmälningstidens utgång. Seniorer kör 2 st. sista chansen heat där segrarna i respektive heat tar de två sista platserna i C-finalen.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Resultatlistan anslås:
Anslås på anslagstavlan fortlöpande samt på raceoffice.se
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Miljö:
Se G6.1
Däckbegränsning:
Enligt gällande FR-reglemente, dock ej dubbdäck. Däckrensning är absolut förbjudet ur säkerhetssynpunkt, medför uteslutning ur heat.
Avgifter:
Junior 200 kr. Dam, veteran och senior 300 kr.
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för junior, dam, veteran och senior med gällande FR- licens 2023. Det krävs att minst 15 veteraner anmält sig vid anmälningstidens utgång för att klassen skall köras. Vid färre antal anmälda lottas dessa förare in i klassen dam alt. senior beroende på kön.
Startordning:
Junior, senior, Dam, Veteran
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv
Åtgärd vid tjuvstart:
Vid tjuvstart startas heatet om. Tjuvstart bestraffas med -1 poäng. Vid brutet heat erhålls 0 poäng. Vid mer än en tjuvstart av samma förare, medför det uteslutning av denne ur heatet.
Avlysning:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att, med domarens medgivande avlysa tävlingen om inte minst 75 deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång. Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Anbud lördagen:
För de bilar som bryter under lördagen kommer anbud att ske 30 minuter efter sista heatet på lördagen. Dessa bilar skall sedan flyttas ut från depåområdet.
Övrigt:
Det finns riktiga toaletter och duschmöjligheter på Kyrkberget. Stora fordon hänvisas till särskild plats i depån. Endast tävlingsbil och en servicebil i depån. Trailer ställs på anvisad parkering. Camping i mån av plats. Alkotest kan förekomma. För löpande information, se Facebook-evenemanget ”Gestrikefestivalen 2023”
Telefon tävlingsdagen:
070-647 64 42 Välkomna till Gestrike Racing Team.
Anmälningstid:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 21/5, det kommer dock gå att ställa sig i reserv kö ist. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Anmälan öppen men efteranmälningsavgift tillkommer
Avanmälan:
Avanmälan till tävling görs av föraren själv via sitt konto, Om återbud lämnas senare än 48h innan tävlingen börjar, äger arrangören rätt att ta ut en wo avgift
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen
Priser:
Priser till alla finalister. Prisutdelning vid klubbstugan där samtliga finalister skall vara iklädda föraroverall. Pris till bäst/snyggast byggda bil i RWD resp. FWD.
Informations Telefon:
Gällande anmälningar samt återbud: Therese Löfgren 073-806 63 54. Övriga frågor: Björn Lundberg 070-647 64 42
Anmälan Telefon:
RaceOffice.se
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 144
Junior Junior 32
Dam Dam 58
Veteran Veteran 36