Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna.

Tävling:
Gestrikefestivalen
Tävlingsdatum:
2023-05-27 -> 2023-05-28
Arrangör:
Gestrike RT
Distrikt:
Nedre Norra BF
Första anmälningsdag:
2023-04-08
Sista anmälningsdag:
2023-05-19
Tävlings plats:
Kyrkberget, Bro, Storvik.
Tävlingsform:
Folkrace
Omfattning:
Nationell tävling med publik
Funktionärer:
Tävlingsledare Stefan Lundqvist 070-291 02 92
Bitr Tävlingsledare Björn Lundberg 070-647 64 42
Domare Conny Leino 070-607 63 56
RaceController Jörgen Adolfsson 070-440 35 08
RaceController Martin Hedberg
Teknisk Chef Bengt Sohlborg 073-056 98 20
Säkerhetschef Leif Gilberg 073-068 28 52
Miljöchef Markus Oravamäki 076-118 72 34
Administrativ Chef Therese Löfgren
Tidsplan:
Fredag: Incheckning & besiktning 17:00-20:00 Lördag: Incheckning & Besiktning 07:00-08:00 Förarsammanträde lördag 08:30 Första start lördag & söndag: 09:00
Resultatlistan anslås:
Anslås på anslagstavlan fortlöpande samt på raceoffice.se
Tävlingens genomförande:
Alla förare får köra 3 kvalheat om 3 varv på lördagen med poängberäkningen 7, 5, 4, 3, 2 & 1 poäng. Alla tävlande får köra 2 kvalheat om 3 varv på söndagen med poängberäkningen 10, 7, 5, 4, 3 & 2 poäng. Vid särskiljning till finaler gäller högst poäng efter 5 kvalomgångar, vid lika poäng: särskiljning efter heat 5, 4, 3, 2, 1 & därefter lottning. Alla heat & finaler körs med alternativspår, förare skall köra alternativspåret minst en gång per heat/final annars blir man utesluten ur heatet/finalen. Rödflaggat heat körs om direkt efter heatet som står uppställt på startplattan. A+B+C-finaler vid minst 24 st. anmälda vid anmälningstidens utgång. A+B- final vid minst 18 st. anmälda vid anmälningstidens utgång. Seniorer kör 2 st. sista chansen heat där segrarna i respektive heat tar de två sista platserna i C-finalen.
Gallring:
Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.
Planerat antal startande:
240
Miljö:
Se G6.1
Däckbegränsning:
Enligt gällande FR-reglemente, dock ej dubbdäck. Däckrensning är absolut förbjudet ur säkerhetssynpunkt, medför uteslutning ur heat.
Avgifter:
Junior 200 kr. Dam, veteran och senior 300 kr.
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.
Priser:
Priser till alla finalister. Prisutdelning vid klubbstugan där samtliga finalister skall vara iklädda föraroverall. Pris till bäst/snyggast byggda bil i RWD resp. FWD.
Anmälningsinformation:
Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen. Gul knapp "efteranmälan" = Efteranmälan öppen, efteranmälningsavgift kan tillkomma.
Deltagare, klasser:
Tävlingen är öppen för junior, dam, veteran och senior med gällande FR- licens 2023. Det krävs att minst 15 veteraner anmält sig vid anmälningstidens utgång för att klassen skall köras. Vid färre antal anmälda lottas dessa förare in i klassen dam alt. senior beroende på kön.
Startordning:
Junior, senior, Dam, Veteran
Startuppställning:
Max 6 bilar i bredd, lottade startspår. I finaler väljer den med högst poäng startspår först osv
Åtgärd vid tjuvstart:
Vid tjuvstart startas heatet om. Tjuvstart bestraffas med -1 poäng. Vid brutet heat erhålls 0 poäng. Vid mer än en tjuvstart av samma förare, medför det uteslutning av denne ur heatet.
Avlysning:
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att, med domarens medgivande avlysa tävlingen om inte minst 75 deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång. Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.
Anbud lördagen:
För de bilar som bryter under lördagen kommer anbud att ske 30 minuter efter sista heatet på lördagen. Dessa bilar skall sedan flyttas ut från depåområdet.
Övrigt:
Det finns riktiga toaletter och duschmöjligheter på Kyrkberget. Stora fordon hänvisas till särskild plats i depån. Endast tävlingsbil och en servicebil i depån. Trailer ställs på anvisad parkering. Camping i mån av plats. Alkotest kan förekomma. För löpande information, se Facebook-evenemanget ”Gestrikefestivalen 2023”
Telefon tävlingsdagen:
070-647 64 42 Välkomna till Gestrike Racing Team.
Anmälningstid:
Vid stort antal anmälda kommer anmälan stänga före den 21/5, det kommer dock gå att ställa sig i reserv kö ist. Grön knapp "Registrera Anmälan" = Anmälan öppen Gul knapp "Ställ mig i kö" = Anmälan stängd men du hamnar på reservlista Gul knapp "efteranmälan" = Anmälan öppen men efteranmälningsavgift tillkommer
Avanmälan:
Avanmälan till tävling görs av föraren själv via sitt konto, Om återbud lämnas senare än 48h innan tävlingen börjar, äger arrangören rätt att ta ut en wo avgift
Startbekräftelse:
Efter anmälansutgång kommer det upprättas en startlista på RaceOffice.se den är att likställa med startbekräftelse. Dokument för eget anbud finns att tillgå tävlingsdagen
Informations Telefon:
Gällande anmälningar samt återbud: Therese Löfgren 073-806 63 54. Övriga frågor: Björn Lundberg 070-647 64 42
Delade fordon:
Anges vid anmälan i rutan "Delar fordon med".
Tävlingsklasser:
Klass Profilklass Anmälda
Senior Herr,Dam,Veteran 144
Junior Junior 32
Dam Dam 58
Veteran Veteran 36